Ühendusskeem lülitile ja pistikupesale ühest juhtmest