Isetehtav veelekkeandur 3 erineva keerukusega skeemi