เหตุใดการปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐใดจึงสำคัญ

เหตุใดการปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐใดจึงสำคัญ

"กฎหมาย" เป็นระบบกฎเกณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมพฤติกรรมในสังคมภาครัฐและเอกชน หน่วยงานทางสังคมและ/หรือรัฐบาลสร้างและบังคับใช้กฎเหล่านี้ มนุษย์สร้างกฎหมายมาหลายพันปีแล้ว ตัวอย่างแรกๆ ได้แก่ กฎหมายอียิปต์โบราณ กฎหมายบาบิโลน กฎหมายจีนโบราณ และกฎหมายในพันธสัญญาเดิม กฎหมายมีหลายประเภท เช่น กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง และอื่นๆ ทำไมกฎหมายถึงมีความสำคัญ? นี่คือเหตุผลสิบประการ:

#1 กฎหมายกำหนดมาตรฐานสำหรับพฤติกรรมที่ยอมรับได้ (และไม่สามารถยอมรับได้)

โดยพื้นฐานแล้ว กฎหมายมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความขัดแย้ง เมื่อสร้างกฎหมาย สังคมคำนึงถึงสิ่งที่นำไปสู่ความขัดแย้ง บางสิ่ง เช่น การฆาตกรรมและการโจรกรรม มีความชัดเจนและรวมอยู่ในกฎหมายตั้งแต่สมัยโบราณ อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไปและการเปลี่ยนแปลงในสังคม สิ่งที่ถือว่ายอมรับได้ก็เปลี่ยนไปเช่นกัน ระบบกฎหมายกำลังปรับตัวเพื่อให้สามารถให้ความชัดเจนและบริบทสำหรับการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ พวกเขายังเสนอคำแนะนำสำหรับความหมายที่เกี่ยวข้อง

#2 กฎหมายให้การเข้าถึงความยุติธรรม

ถ้าตีหน้าใครผิดกฎหมาย คนถูกตีจะทำอะไรก็ได้นอกจากตีกลับ ในโลกอุดมคติ ความยุติธรรมเท่าเทียมกัน ไม่สำคัญว่าใครโดนหรือใครตี ที่สำคัญคือกฎหมายต่อต้านการชกถูกทำลาย สมาชิกทุกคนในสังคม ไม่เพียงแต่มีสิทธิพิเศษเพียงไม่กี่คนเท่านั้น จะต้องได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันผ่านกฎหมาย

#3 กฎหมายทำให้ทุกคนปลอดภัย

กฎหมายไม่เพียงตอบสนองต่อความอยุติธรรมและอันตรายเท่านั้น พวกเขาทำงานเพื่อป้องกันพวกเขา กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของอาหารเป็นตัวอย่างสำคัญ ในอดีต อุตสาหกรรมอาหารขาดการควบคุมอย่างมหันต์ ในศตวรรษที่ 18 และ 19 ผู้ผลิตอาหารอเมริกันพยายามแสวงหาผลกำไรอย่างสุดขั้ว พวกเขาเจือจางนมและเติมวัสดุเช่นชอล์คเพื่อเพิ่มสี พวกเขาผสมโคลนกับกาแฟ ชา และเครื่องเทศ และเพิ่มตะกั่วเป็นเบียร์และไวน์ ในปีพ.ศ. 2449 ประธานาธิบดีรูสเวลต์และสภาคองเกรสได้ผ่านพระราชบัญญัติอาหารและยาบริสุทธิ์และพระราชบัญญัติการตรวจสอบเนื้อสัตว์ นี่เป็นจุดเริ่มต้นของความปลอดภัยด้านอาหารและการตรวจสอบที่ทันสมัย ปัจจุบัน กฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารปกป้องประชาชนจากอาหารเป็นพิษที่อาจถึงแก่ชีวิต

กฎหมาย #4 ปกป้องผู้เปราะบางที่สุดในสังคม

กฎหมายหลายฉบับได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อคุ้มครองคนบางกลุ่ม กฎหมายดังกล่าวปกป้องสิ่งที่เรียกว่า “สิทธิเชิงลบ” นั่นคือสิทธิที่จะเป็นอิสระจากบางสิ่ง เช่น การเลือกปฏิบัติ ทุกคนสามารถถูกเลือกปฏิบัติได้ แต่ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าบางคนมีความเสี่ยงมากกว่า กฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติตามเชื้อชาติ เพศ เพศ ศาสนา และอื่นๆ ปกป้องกลุ่มเหล่านี้และช่วยให้พวกเขาเข้าถึงความยุติธรรมได้ดีขึ้น

#5 กระบวนการทำกฎหมายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองและการเมือง

เมื่อสังคมเปลี่ยนไป กฎหมายก็ต้องเปลี่ยนด้วย ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นตัวอย่างที่สำคัญว่าทำไม เมื่อเร็วๆ นี้ การเผยแพร่ภาพหรือวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องเพศโดยไม่ได้รับอนุญาตได้กลายเป็นปัญหาร้ายแรง จากการศึกษาหนึ่งพบว่าชาวอเมริกันประมาณ 10 ล้านคนได้แชร์รูปภาพที่โจ่งแจ้งโดยไม่ได้รับความยินยอม แม้ว่าจะมีกฎหมายของรัฐ แต่ไม่มีกฎหมายของรัฐบาลกลาง ในประเทศออสเตรเลีย คำร้องอิเล็กทรอนิกส์เรียกร้องให้สภานิติบัญญัติ ACT ดำเนินคดีกับการเผยแพร่ภาพหรือวิดีโอที่มีลักษณะทางเพศโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพวกเขา ที่ประชุมได้ฟัง นี่เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้คนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการออกกฎหมายและให้ความหมายกับกฎหมายในขณะที่ประเด็นต่างๆ พัฒนาขึ้น

#6 กฎหมายเสนอทางเลือกอาชีพต่างๆ ให้กับผู้คน

ในอาชีพการงาน กฎหมายมีความหลากหลายและหลากหลาย เนื่องจากกฎหมายมีหลากหลายสาขา จึงมีงานให้เลือกหลายร้อยแบบ ทนายความสามารถเชี่ยวชาญในทุกสิ่งตั้งแต่สัญญาไปจนถึงการเข้าเมืองและกฎหมายอาญา บุคคลสามารถเป็นศาสตราจารย์ด้านกฎหมายได้ในขณะที่ยังมีงานสำหรับผู้ช่วยทนายความที่ปรึกษาและนักวิจัย ระบบกฎหมายมีขนาดใหญ่ จึงมีที่ว่างสำหรับทักษะและความรู้ทุกประเภท

#7 กฎหมายมีความสำคัญต่อการรักษาความสงบ

ก่อนหน้านี้ในบทความนี้ เราได้กล่าวถึงวิธีที่กฎหมายบรรเทาความขัดแย้งได้จริง ทำให้กฎหมายจำเป็นในการรักษาความสงบ ทั้งนี้เป็นเพราะความอยุติธรรมทำให้เกิดความขัดแย้ง หากพฤติกรรมทำลายล้างได้รับอนุญาตให้เจริญงอกงามโดยไม่มีการเยียวยา ประชาชนจะต้องทนทุกข์และไม่พอใจรัฐบาลของตน หากใช้ความยุติธรรมอย่างไม่เท่าเทียม สิ่งนี้ก็ทำให้เกิดไฟแห่งความขัดแย้งเช่นกัน ในนามของสันติภาพ สังคมต้องรักษาหลักนิติธรรมและประกันความยุติธรรม

#8 กฎหมายมีความสำคัญต่อความก้าวหน้าทางสังคม

เราได้พูดคุยกันว่าระบบกฎหมายควรปรับตัวและพัฒนาอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป หากกฎหมายยังคงนิ่ง สังคมก็จะนิ่งเฉย ตลอดประวัติศาสตร์ มีการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มันเป็นกฎหมายที่ทำให้การเป็นทาส การแบ่งแยก และการแบ่งแยกสีผิวเป็นสิ่งผิดกฎหมาย กฎหมายไม่อนุญาตให้คนออกจากงานเพราะคนที่พวกเขาแต่งงานหรือเพราะความพิการ แนวคิดของกฎหมายเป็นกลไกในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นซับซ้อน เพราะหากชุมชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมาย ก็มีแนวโน้มว่ากฎหมายจะไม่ปฏิบัติตาม อย่างไรก็ตาม การมีหนังสือกฎหมายทำให้ประชาชนมีอำนาจมากกว่าที่กฎหมายไม่มีอยู่จริง นี่เป็นขั้นตอนสำคัญ (แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นขั้นตอนสุดท้าย) ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่แท้จริง

กฎหมาย #9 ทำให้สิทธิมนุษยชนเป็นจริง

ผู้พิพากษาศาลฎีกา Sonia Sotomayor เคยกล่าวไว้ว่า “ฉันเชื่ออย่างยิ่งในหลักนิติธรรมว่าเป็นรากฐานของสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งหมดของเรา” สิทธิขั้นพื้นฐานคือสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนมีสิทธิ ซึ่งรวมถึงสิทธิในการมีชีวิต สิทธิในการแต่งงาน สิทธิที่จะปราศจากการเลือกปฏิบัติ และอื่นๆ มีการระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แต่เอกสารนี้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย สิทธิมนุษยชนจะต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย หากไม่มีกฎหมาย สิทธิมนุษยชนจะเป็นแนวคิดที่เป็นนามธรรม หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ให้พิจารณาการศึกษาระดับปริญญาโท

#10 กฎหมายไม่ได้ดีต่อสังคมเสมอไป

ความจริงที่ว่ากฎหมายสามารถนำมาใช้ในทางที่ผิดได้เป็นเหตุผลสุดท้ายว่าทำไมจึงมีความสำคัญ กฎหมายไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเสมอไป หรือเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้น รัฐบาลมักใช้กฎหมายเพื่อเพิ่มอำนาจและลงโทษผู้วิจารณ์ กฎหมายอาจเป็นปัญหาได้เช่นกันเมื่อไม่สามารถระบุสาเหตุของปัญหาได้และถึงขั้นทำให้รุนแรงขึ้น ค่าปรับที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนปฏิบัติตามกฎหมายสามารถนำไปสู่การเป็นหนี้และทำให้ความยากจนกลายเป็นอาชญากร สงครามต่อต้านยาเสพติดเป็นอีกตัวอย่างที่สำคัญของการที่กฎหมายสามารถทำร้ายผู้คนได้ แทนที่จะรักษาการติดยาเป็นปัญหาด้านสาธารณสุข กฎหมายได้เปลี่ยนให้กลายเป็นความผิดทางอาญา ในกรณีเหล่านี้ กฎหมายจบลงด้วยการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากกว่าการปกป้อง

ลิงค์:

มีระเบียบบางอย่างในชีวิตของเรา ไม่ว่าเราจะทำอะไร เรามักจะปฏิบัติตามกฎบางอย่างและพยายามไม่ละเมิดกฎเหล่านั้น

กฎหมายไม่เพียงแต่กำหนดระเบียบเท่านั้น แต่ยังควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมายและลงโทษผู้ฝ่าฝืนด้วย ในประเทศของเรามีการใช้ประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งระบุการกระทำที่ต้องห้ามและรูปแบบการลงโทษสำหรับผู้ที่กระทำความผิด

ระเบียบในสังคม

เหตุใดการปฏิบัติตามกฎหมายจึงสำคัญ

 • รัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นแบบอย่างของความยุติธรรม เธอกล่าวว่า: แต่หลายคนเข้าใจถึงอันตรายของเหตุการณ์เหล่านี้และตัดสินใจที่จะฟื้นฟูความสงบเรียบร้อย ในปี ค.ศ. 1613 มิคาอิลโรมานอฟได้รับเลือกเป็นซาร์มีอำนาจทางกฎหมายจัดตั้งขึ้นอีกครั้งและประเทศของเราได้รับการช่วยเหลือ

  ความยุติธรรม

  มีช่วงเวลาหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศของเราที่มีการละเมิดระเบียบที่จัดตั้งขึ้นในสังคม ต้นศตวรรษที่ 17 กลายเป็น "ช่วงเวลาที่มีปัญหา" สำหรับรัสเซีย ในเวลานี้ไม่มีรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีการแย่งชิงอำนาจอย่างดุเดือด ความอดอยาก การฆาตกรรม การสังหารหมู่ การแทรกแซงของรัฐต่างประเทศ ทั้งหมดนี้ทำให้ประเทศของเราอ่อนแอลงและเกือบจะนำไปสู่ความตาย

 • ทุกคนมีสิทธิในการศึกษา
 • มีกฎหมายในทุกด้านของสังคม เหตุใดจึงจำเป็นและเหตุใดจึงสำคัญที่ต้องปฏิบัติตาม ประเด็นเหล่านี้ได้รับการพิจารณาภายในกรอบของหัวข้อสำหรับสังคมศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 และตอนนี้เราจะพิจารณาประเด็นหลักโดยสังเขป
 • กฎหมายสนับสนุนและปกป้องความยุติธรรม
 • แนวคิดของเสรีภาพ

 • การกระทำตามดุลยพินิจของตนเองโดยไม่มีความรุนแรงและการบีบบังคับ
 • เหตุใดการปฏิบัติตามกฎหมายจึงสำคัญ

  กฎหมายและระเบียบจัดตั้งขึ้นในสังคมเพื่อให้บุคคลมีอิสระ ไม่ใช่เรื่องไร้สาระที่แนวคิดเรื่องเสรีภาพมักเกิดขึ้นกับเรา: เสรีภาพในการพูด บุคคลที่เป็นอิสระ เสรีภาพในการเคลื่อนไหว ความหมายของคำนี้คืออะไร?

 • การมีอยู่ของโอกาสชีวิตที่ไม่มีข้อ จำกัด ที่ทำให้คนอับอาย
 • เพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ของพลเมืองทุกคนในประเทศของเราจะไม่ถูกละเมิด รัฐธรรมนูญได้นำข้อ จำกัด ที่ชัดเจนมาใช้ในกิจกรรมนี้หรือกิจกรรมนั้น ตัวอย่างเช่น ทุกคนได้รับอนุญาตให้สร้างองค์กรสาธารณะต่างๆ (สปอร์ตคลับ กลุ่มงานอดิเรก กลุ่มวิทยาศาสตร์) แต่องค์กรติดอาวุธและก่อการร้ายเป็นสิ่งต้องห้าม เนื่องจากเป็นอันตรายต่อสังคม
 • กฎหมายที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐ : ในรัสเซีย นี่คือรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐรัสเซีย, ประมวลกฎหมายครอบครัวของสหพันธรัฐรัสเซีย, ประมวลกฎหมายแรงงานของสหพันธรัฐรัสเซีย, กฎหมายของรัฐบาลกลาง "เกี่ยวกับการศึกษาในสหพันธรัฐรัสเซีย" และอื่น ๆ
 • เครื่องมืออะไรที่ช่วยในการสร้างคำสั่งซื้อ?

  บทความ 2 อันดับแรก

  ที่อ่านพร้อมกับสิ่งนี้

  คล้ายกันมากที่สุด

  คะแนนที่ได้รับทั้งหมด: 2181

 • ทุกคนเท่าเทียมกันต่อหน้าศาลและกฎหมาย
 • ขนบธรรมเนียมและประเพณี : บุคคลไม่ละเมิดกฎที่บรรพบุรุษกำหนดไว้ปฏิบัติตามพวกเขาโดยการกระทำบางอย่าง
 • พลเมืองทุกคนมีสิทธิและปฏิบัติหน้าที่เท่าเทียมกัน
 • กฎหมายรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมไม่อนุญาตให้ละเมิดสิทธิของเรา ขอบคุณพวกเขา เราสามารถตระหนักถึงความสนใจของเราโดยไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมายุ่งกับเรา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอาจนำไปสู่ความเด็ดขาด ความโกลาหลในประเทศ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อชีวิตผู้คน ดังนั้น เราแต่ละคนต้องเข้าใจถึงความสำคัญของกฎหมายและดำเนินการภายในกรอบของกฎหมายเสมอ

  ปราชญ์โสกราตีสอาศัยอยู่ในกรุงเอเธนส์โบราณ เขาสนับสนุนกฎหมายและความยุติธรรม เข้าร่วมการชุมนุมของประชาชน เข้าร่วมในศาล เขามักจะวิพากษ์วิจารณ์ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และวันหนึ่งเขาถูกกล่าวหาว่าไม่เชื่อในพระเจ้าและมีอิทธิพลที่ไม่ดีต่อคนหนุ่มสาว ในขณะนั้นถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรง โสกราตีสถูกตัดสินประหารชีวิต เขามีโอกาสหนีรอดพ้นจากการลงโทษ แต่ความเคารพต่อศาลและกฎหมายก็แรงเกินไป เขาดื่มยาพิษตามเวลาที่กำหนด หลังจากที่เขาเสียชีวิต ปรากฏว่าข้อกล่าวหาเป็นเท็จ เพื่อเป็นเกียรติแก่โสกราตีส มีการสร้างรูปปั้นขึ้นในกรุงเอเธนส์

  แนวความคิดเกี่ยวกับความยุติธรรมและกฎหมายแยกออกจากกันไม่ได้

   

   • Sasha Babenko

    7/10

   • Ludmila Filatova

    10/10

   • นีน่า โปตาโปวา

    10/10

   • Andrey Kurenkov

    9/10

   • อิสลาม ชิคมูราดอฟ

    8/10

   • Danchik Yaranov

    10/10

   • Elena Kudashkina

    9/10

   • Lenya Savinkov

    9/10

   • Artyom Shestachenko

    10/10

   • ดุมิริตสา เรซาน

    10/10

   

  เสรีภาพมีขอบเขต มันไม่สามารถสมบูรณ์ได้ เราแต่ละคนมีความสนใจและความปรารถนาของตัวเอง แต่ถ้าเราเริ่มละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อให้บรรลุตามนั้น เราจะทะเลาะกันและทะเลาะกันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราต้องเข้าใจว่าเสรีภาพของเรามีขอบเขต ซึ่งการล่วงละเมิดนั้นผิด

  คะแนนที่ได้รับทั้งหมด: 2181

 • ความสามารถในการทำทุกอย่างที่กฎหมายไม่ได้ห้ามและไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น

 

 

ระเบียบในสังคม

มีระเบียบบางอย่างในชีวิตของเรา ไม่ว่าเราจะทำอะไร เรามักจะปฏิบัติตามกฎบางอย่างและพยายามไม่ละเมิดกฎเหล่านั้น

เครื่องมืออะไรที่ช่วยในการสร้างคำสั่งซื้อ?

 • ขนบธรรมเนียมและประเพณี: บุคคลไม่ละเมิดกฎที่กำหนดโดยบรรพบุรุษของเขาปฏิบัติตามพวกเขาดำเนินการบางอย่าง
 • กฎหมายที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐ: ในรัสเซีย ได้แก่ รัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมายครอบครัว ประมวลกฎหมายแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการศึกษา และอื่นๆ

กฎหมายไม่เพียงแต่กำหนดระเบียบเท่านั้น แต่ยังควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมายและลงโทษผู้ฝ่าฝืนด้วย ประเทศของเราได้นำประมวลกฎหมายอาญาซึ่งกำหนดการกระทำที่ต้องห้ามและรูปแบบการลงโทษสำหรับผู้ที่กระทำตามนั้น

มีช่วงเวลาหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศของเราที่มีการละเมิดระเบียบที่จัดตั้งขึ้นในสังคม ต้นศตวรรษที่ 17 กลายเป็น "ช่วงเวลาที่มีปัญหา" สำหรับรัสเซีย ในเวลานี้ไม่มีรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีการแย่งชิงอำนาจอย่างดุเดือด ความอดอยาก การฆาตกรรม การสังหารหมู่ การแทรกแซงของรัฐต่างประเทศ ทั้งหมดนี้ทำให้ประเทศของเราอ่อนแอลงและเกือบจะนำไปสู่ความตาย

แต่หลายคนเข้าใจถึงอันตรายของเหตุการณ์เหล่านี้และตัดสินใจฟื้นฟูความสงบเรียบร้อย ในปี ค.ศ. 1613 ซาร์มิคาอิลโรมานอฟได้รับเลือกมีอำนาจทางกฎหมายอีกครั้งและประเทศของเราได้รับการช่วยเหลือ

บทความ 2 อันดับแรกที่อ่านควบคู่ไปกับสิ่งนี้

 • 1. การใช้ชีวิตตามกฎหมายความว่าอย่างไร (เกรด 7)
 • 2. สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง (เกรด 7 สังคมศึกษา)

ทำไมเราต้องเขียนเรียงความกฎหมาย

เมื่อคนเพิ่งเกิดเขามีสิทธิของตัวเองและหลังจากนั้นไม่นานหน้าที่ของเขาจะปรากฏต่อหน้ารัฐ และทุกวันเขาเริ่มเข้าใจและสังเกตมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ทำไมกฎหมายถึงจำเป็น? มันคุ้มค่าที่จะติดตามพวกเขาหรือไม่? บทบาทของพวกเขาในรัฐคืออะไร? ไม่ช้าก็เร็วคนคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้

กฎหมายทุกฉบับที่มีอยู่ในประเทศของเรามีความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีระเบียบในสังคมและไม่มีความโกลาหล หากไม่มีกฎหมายในประเทศก็จะมีความโกลาหล ความไร้ระเบียบ จำนวนอาชญากรรมก็จะเพิ่มขึ้น ยากที่จะจินตนาการว่าจะเกิดอะไรขึ้น ผู้คนจะเริ่มดำเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์ของตนเอง และจะไม่นำไปสู่สิ่งที่ดี

แต่ละประเทศไม่ได้มีเพียงกฎหมายสารคดีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกฎหมายที่สืบทอดกันมาหลายศตวรรษจากรุ่นสู่รุ่น ตัวอย่างเช่น มีกฎหมายทางกายภาพ ศีลธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณ และควรสังเกต เพราะการไม่ปฏิบัติตามอาจนำไปสู่ผลเสียได้

แต่ถึงกระนั้นกฎหมายของรัฐก็มีบทบาทสำคัญในชีวิตของเรา ท้ายที่สุดถ้าไม่ใช่สำหรับพวกเขา จะไม่มีระเบียบในประเทศ ท้ายที่สุดพวกมันถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์นี้เท่านั้น ระบบกฎหมายมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนรู้สึกสบายใจในประเทศ ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และอย่างน้อยที่สุดกฎหมายที่สำคัญที่สุดของประเทศคือรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายแพ่ง ตัวอย่างเช่น รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายพื้นฐานของรัฐใดๆ รัฐธรรมนูญกำหนดสิทธิและภาระผูกพันขั้นพื้นฐานของแต่ละบุคคลไว้อย่างชัดเจน และเป็นที่พึงปรารถนาที่จะรู้จักพวกเขาเพื่อที่จะสามารถป้องกันตัวเองในทุกสถานการณ์หรืออย่างน้อยก็รู้ว่าต้องทำอย่างไร

อาจมีบางคนไม่ชอบดำเนินชีวิตตามกฎหมายของรัฐ แต่ก็ยังต้อง ท้ายที่สุดแล้ว ทุกคนต้องการมีชีวิตตามที่เขาต้องการ ไม่ใช่อย่างที่เขียนไว้ในกฎหมาย ใช้ชีวิตอย่างอิสระตามที่พวกเขาพูด แต่ไม่ช้าก็เร็วเขายังต้องปรับตัวให้เข้ากับกฎหมาย

ท้ายที่สุดถ้ากฎหมายทั้งหมดถูกยกเลิกในวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นในประเทศ? จะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เรารัก ความปลอดภัยของเรา ทรัพย์สินของเรา? หากไม่มีกฎหมายในประเทศก็จะไม่มีระเบียบและอย่างที่เราทราบกันดีว่ามีความสำคัญสำหรับประเทศ

โดยพื้นฐานแล้ว จำเป็นต้องมีกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนจากความรุนแรง การโจรกรรม และการตกเป็นทาส หากไม่มีกฎหมาย ประเทศจะเปรียบเสมือนสนามรบ ผู้แข็งแกร่งกว่าก็รอด ต้องขอบคุณกฎหมายที่บุคคลไม่คิดว่าจะกระทำ เช่น การก่ออาชญากรรม คุณจำเป็นต้องรู้และเคารพกฎหมายเพื่อให้รู้สึกปลอดภัยและมั่นใจในอนาคตของคุณ

ดังนั้น ไม่เพียงแต่ทำตามกฎหมายเท่านั้น แต่ยังต้องรู้จักกฎหมายนี้ด้วย อย่างน้อยก็บางส่วน เพื่อที่เราจะได้สามารถปกป้องตนเองและคนที่เรารักได้ในทุกสถานการณ์ บุคคลที่เคารพตนเองทุกคนควรให้เกียรติและรู้กฎหมาย

ความยุติธรรม

แนวความคิดเกี่ยวกับความยุติธรรมและกฎหมายแยกออกจากกันไม่ได้

 • กฎหมายสนับสนุนและปกป้องความยุติธรรม
 • รัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นแบบอย่างของความยุติธรรม เธออ้างว่า: ทุกคนเท่าเทียมกันต่อหน้าศาลและกฎหมาย
 • พลเมืองทุกคนมีสิทธิและปฏิบัติหน้าที่เท่าเทียมกัน
 • ทุกคนมีสิทธิในการศึกษา

ปราชญ์โสกราตีสอาศัยอยู่ในกรุงเอเธนส์โบราณ เขาสนับสนุนกฎหมายและความยุติธรรม เข้าร่วมการชุมนุมของประชาชน เข้าร่วมในศาล เขามักจะวิพากษ์วิจารณ์ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และวันหนึ่งเขาถูกกล่าวหาว่าไม่เชื่อในพระเจ้าและมีอิทธิพลที่ไม่ดีต่อคนหนุ่มสาว ในขณะนั้นถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรง โสกราตีสถูกตัดสินประหารชีวิต เขามีโอกาสหนีรอดพ้นจากการลงโทษ แต่ความเคารพต่อศาลและกฎหมายก็แรงเกินไป เขาดื่มยาพิษตามเวลาที่กำหนด หลังจากที่เขาเสียชีวิต ปรากฏว่าข้อกล่าวหาเป็นเท็จ เพื่อเป็นเกียรติแก่โสกราตีส มีการสร้างรูปปั้นขึ้นในกรุงเอเธนส์

กฎหมายมีไว้เพื่ออะไร?

โดยพื้นฐานแล้วกฎหมายกำหนดขีด จำกัด การอนุญาตของบุคคลในพฤติกรรมในสถานการณ์ชีวิตต่างๆ กฎหมายเป็นกฎหมายเชิงบรรทัดฐานที่พัฒนาและออกโดยหน่วยงานของรัฐพิเศษที่ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสังคมโดยรวม กฎหมายมีอำนาจทางกฎหมายสูงและกำหนดรายการสิทธิและระดับเสรีภาพของบุคคลใด ๆ กำหนดค่าและลำดับความสำคัญในชีวิตของสมาชิกแต่ละคนในสังคม

สาระสำคัญทางกฎหมายของกฎหมายแตกต่างจากการกระทำทางกฎหมายเชิงบรรทัดฐานในสังคม

 1. กฎหมายเป็นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรทางกฎหมายซึ่งมีบรรทัดฐานทางกฎหมายทั้งหมดประดิษฐานอยู่ การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมทั้งหมดในบรรทัดฐานและเพิ่มเติมเหล่านี้จะถูกทำให้เป็นทางการโดยเอกสารทางกฎหมาย
 2. กฎหมายเป็นการกระทำที่อนุมัติหน่วยงานของรัฐและประชาชนสูงสุดซึ่งเป็นตัวแทนของอำนาจอธิปไตยของรัฐ
 3. กฎหมายถูกนำมาใช้ตามกฎที่บัญญัติไว้ในกฎหมายสูงสุดของรัฐโดยรัฐธรรมนูญและไม่สามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยหน่วยงานอื่น สิ่งนี้เป็นไปได้สำหรับฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้น
 4. กฎหมายมีอำนาจทางกฎหมายสูงสุด ดำเนินการโดยตรงทั่วประเทศ การดำเนินการตามกฎหมายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสมาชิกทุกคนในสังคม

แล้วทำไมคนยังต้องการกฎหมาย? คำตอบนั้นง่ายมาก: สำหรับชีวิตปกติในสังคมที่ทุกคนได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายและสิทธิส่วนบุคคล มีสิทธิในการทำงานใด ๆ และท้องฟ้าที่สงบสุขที่รัฐจัดให้ กฎหมายกำหนดให้กับสมาชิกแต่ละคนในหน้าที่ของสังคมซึ่งการปฏิบัติตามนั้นเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสิทธิที่สอดคล้องกันของพลเมืองของสังคมนี้ สิทธิและหน้าที่เชื่อมโยงกันในสังคมทางกฎหมายเสมอมา

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายทำให้เกิดความไม่สมดุลในสังคม อนาธิปไตย ที่ซึ่งทุกคนต้องการมีบางอย่าง แต่ไม่ต้องการทำหน้าที่เบื้องต้นให้สำเร็จ

มีกฎหมายที่แตกต่างกัน: รัฐ คุณธรรมและจริยธรรม ร่างกายและจิตวิญญาณ กฎหมายแต่ละประเภทครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของชีวิตของสังคมและรัฐ แต่ทั้งหมดทำหน้าที่ในการรักษาและปกป้องชีวิตของพลเมืองทุกคนในประเทศ การละเมิดกฎหมายนำไปสู่ผลที่น่าเศร้า ส่งผลเสียต่อชีวิตของรัฐและบุคคลเพียงคนเดียว การละเมิดดังกล่าวได้รับการจัดการโดยกฎหมายบางฉบับ ซึ่งกำหนดบทลงโทษและข้อจำกัดเกี่ยวกับอิทธิพลของผู้กระทำความผิดที่มีต่อสังคม

การปฏิบัติตามกฎหมายของสมาชิกแต่ละคนในสังคมมีความจำเป็นในการสร้างความสามัคคีในการสื่อสาร ครอบครัว และการทำงาน เพื่อชีวิตที่มีความสุขตามปกติของสมาชิกทุกคนในสังคม การปฏิบัติตามกฎพื้นฐานในชีวิตของแต่ละคนจะช่วยชีวิตนี้และทำให้สวยงามยิ่งขึ้น

หากคุณต้องการเครื่องมือวัดเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย - คลิกที่ลิงค์ แนวทางแบบมืออาชีพ ราคาสมเหตุสมผล และบริการคุณภาพสูง ทั้งหมดนี้รอคุณอยู่ที่ไซต์ที่เสนอ

ใครคือทายาทของขั้นตอนแรกตามกฎหมาย? เรามาดูกันว่าปัญหาเรื่องมรดกของสิทธิและทรัพย์สินของประชาชนได้รับการแก้ไขในทางปฏิบัติอย่างไร ขอให้เราอาศัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคคลที่มีสิทธิได้รับมรดกในตอนแรก

ใครเป็นผู้ออกกฎหมายในรัสเซีย เรามักจะเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ว่าร่างกฎหมายใหม่ผ่านไปแล้ว หรือร่างกฎหมายเก่าถูกปฏิเสธ แต่น่าเสียดายที่ไม่ใช่ในโลกปัจจุบัน

เหตุใดจึงเป็นเรื่องปกติที่จะเรียกรัฐธรรมนูญว่ากฎหมายที่มีอำนาจทางกฎหมายสูงสุด แปลจากภาษาละตินคำว่า "รัฐธรรมนูญ" หมายถึง "พระราชกฤษฎีกา, อุปกรณ์" ทุกวันนี้ เกือบทุกประเทศทั่วโลก รวมทั้งรัสเซีย มีรัฐธรรมนูญ

กี่ชั่วโมงทำงานต่อเดือนตามกฎหมาย? คนทำงานยุคใหม่ทุกคนควรทราบจำนวนชั่วโมงทำงานสูงสุดต่อเดือนตามกฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม น่าเสียดายที่มีกรณีความไม่ซื่อสัตย์เกิดขึ้นบ่อยครั้ง

zakon-region2.ru

กฎหมายอนุญาต อนุญาต หรือห้ามบุคคลดำเนินการใดๆ ชายคนหนึ่งเกิดมาและเขาก็ได้รับสิทธิและหน้าที่บางอย่างแล้ว ทุกปีเขาเริ่มเข้าใจและตระหนักมากขึ้น และมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ความหมายของกฎหมายคืออะไร เหตุใดจึงต้องมี

แนวคิดของเสรีภาพ

กฎหมายและระเบียบจัดตั้งขึ้นในสังคมเพื่อให้บุคคลมีอิสระ ไม่ใช่เรื่องไร้สาระที่แนวคิดเรื่องเสรีภาพมักเกิดขึ้นกับเรา: เสรีภาพในการพูด บุคคลที่เป็นอิสระ เสรีภาพในการเคลื่อนไหว ความหมายของคำนี้คืออะไร?

 • การมีอยู่ของโอกาสชีวิตที่ไม่มีข้อ จำกัด ที่ทำให้คนอับอาย
 • การกระทำตามดุลยพินิจของตนเองโดยไม่มีความรุนแรงและการบีบบังคับ
 • ความสามารถในการทำทุกอย่างที่กฎหมายไม่ได้ห้ามและไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น

เสรีภาพมีขอบเขต มันไม่สามารถสมบูรณ์ได้ เราแต่ละคนมีความสนใจและความปรารถนาของตัวเอง แต่ถ้าเราเริ่มละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อให้บรรลุตามนั้น เราจะทะเลาะกันและทะเลาะกันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราต้องเข้าใจว่าเสรีภาพของเรามีขอบเขต ซึ่งการล่วงละเมิดนั้นผิด

เพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ของพลเมืองทุกคนในประเทศของเราจะไม่ถูกละเมิด รัฐธรรมนูญได้นำข้อ จำกัด ที่ชัดเจนมาใช้ในกิจกรรมนี้หรือกิจกรรมนั้น ตัวอย่างเช่น ทุกคนได้รับอนุญาตให้สร้างองค์กรสาธารณะต่างๆ (สปอร์ตคลับ กลุ่มงานอดิเรก กลุ่มวิทยาศาสตร์) แต่องค์กรติดอาวุธและก่อการร้ายเป็นสิ่งต้องห้าม เนื่องจากเป็นอันตรายต่อสังคม

ความจำเป็นของกฎหมาย

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่ากฎหมายจำเป็นสำหรับบุคคลและสังคมโดยรวม เราทุกคนต้องการอาศัยอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ร่ำรวย และเสรี แต่มีเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อข้อกำหนดของเงื่อนไขดังกล่าวมีกี่ปัจจัย และหนึ่งในผู้นำในรายการนี้คือกฎหมาย คุณนึกภาพออกไหมว่ารัฐอารยะและความเจริญรุ่งเรืองสมัยใหม่ที่ความไร้ระเบียบครอบงำอยู่หรือไม่?

เฉพาะการปฏิบัติตามกฎหมายของสมาชิกในสังคมเท่านั้นที่นำไปสู่การพัฒนาทั้งทางวัตถุและทางวิญญาณและทางศีลธรรม และเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะถ่ายทอดสิ่งนี้ให้กับเด็ก ๆ ที่เป็นอนาคตของชาติ หากเด็กรู้ตั้งแต่วัยเด็กว่าห้ามทิ้งขยะตามท้องถนน เขาจะดำเนินชีวิตตามกฎนี้และจะเลี้ยงลูกในลักษณะเดียวกัน

เป็นกฎหมายที่ดูเหมือนเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างแม่นยำที่กำหนดภาพลักษณ์ของชาติในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หากกฎหมายดังกล่าวไม่มีอยู่จริง หรือไม่ได้รับความสำคัญตามสมควร และผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายเหล่านี้ไม่ได้รับโทษ ถือได้ว่านี่เป็นก้าวย่างก้าวไปสู่การทำลายตนเองของสังคมใดสังคมหนึ่งอย่างแน่นอน

ความสำคัญของการบังคับใช้กฎหมาย

อาจมีบางคนไม่ต้องการดำเนินชีวิตตามกฎของคนอื่น แต่จำเป็นต้องทำ ฉันต้องการกฎของตัวเอง - ปรับเพื่อตัวเอง แต่พวกเขาไม่ให้ นี่คือวิธีที่ผู้คนจินตนาการถึงอิสรภาพ แต่นี่เป็นเสรีภาพในจินตนาการ ไม่ได้ให้ความพึงพอใจและความสุขในชีวิต ยังดีกว่าอยู่ในสังคมที่มีระเบียบ และระเบียบนี้จะบรรลุผลได้โดยการปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ กายภาพ และกฎหมายอื่นๆ เท่านั้น

สังเกตกฎทางกายภาพ เราไม่ต่อต้าน ไม่จงใจละเลยพวกเขา? เมื่อรู้กฎแห่งแรงโน้มถ่วงแล้ว เราไม่รีบลงจากหน้าผาเพราะเราจะแตกตายอย่างแน่นอน! เหตุใดเราจึงคัดค้านกฎหมายสำคัญอื่น ๆ

เราไม่สามารถเป็นอิสระได้อย่างสมบูรณ์เพราะร่างกายของเรามีความต้องการตามธรรมชาติ และในทางกลับกัน เราก็พึ่งพาโลกรอบตัวเรา สิ่งนี้ จำกัด เราแล้ว แต่ไม่ละเมิด และถ้าแต่ละคนเคลื่อนไหวภายในขอบเขตเหล่านี้ เขาจะได้รับประโยชน์เท่านั้น

elhow.ru

กฎหมายของรัฐ

รัฐใช้ชุดกฎหมายที่ควบคุมความสัมพันธ์ของพลเมือง กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการปฏิบัติตามระเบียบ การรวมสิทธิ และตามหลักแล้ว กฎหมายเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงสวัสดิภาพของคนทั้งประเทศ ไม่ใช่พลเมืองของปัจเจก จำเป็นต้องรู้ว่ากฎหมายใดมีอยู่ อย่างน้อยก็มีกฎหมายพื้นฐาน นี่คือบางส่วนของพวกเขา: กฎหมายว่าด้วยตำรวจ, การศึกษา, ในส่วนลึกของแผ่นดิน การละเมิดขึ้นอยู่กับความรุนแรงจะนำไปสู่การลงโทษอย่างไม่ลดละตามรหัสขั้นตอน

หากตัวแทนของรัฐแต่ละคนไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายที่เป็นทางการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงหลักการทางจิตวิญญาณและศีลธรรมด้วย อำนาจของสังคมก็จะเพิ่มขึ้นเท่านั้น มิฉะนั้นประเทศใด ๆ จะต้องเผชิญกับชะตากรรมของจักรวรรดิโรมันซึ่งหายไปจากการถูกลืมเลือนเนื่องจากความมึนเมาและความเลวทรามที่แพร่หลายซึ่งปกครองอยู่ในนั้น

เด็กยังต้องรู้กฎหมาย

ตั้งแต่อายุยังน้อย พ่อแม่ที่มีความรับผิดชอบบอกกับลูกๆ ว่าการเพิกเฉยต่อกฎหมายจะไม่ทำให้ตัวเด็กเองได้รับยกเว้น หรือมีแนวโน้มมากกว่าที่พ่อแม่จะรับผิดชอบ นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ท้ายที่สุดจนกว่าเด็กจะอายุครบกำหนดผู้ปกครองจะต้องชดใช้ความผิดของเขา

เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รู้พื้นฐานของกฎหมายหลักของประเทศ หลักสูตรของโรงเรียนของเรามีวิชาหลายวิชาที่อธิบายสั้น ๆ ว่าเหตุใดจึงต้องมีกฎหมาย สิ่งนี้อยู่ในใจของเด็กถึงความจำเป็นในการปฏิบัติตามพวกเขาและการลงโทษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับการละเมิด

เด็กยังต้องรู้กฎหมาย

ทุกคนรู้จากม้านั่งของโรงเรียนว่าการไม่รู้กฎหมายนี้หรือกฎหมายนั้นไม่ได้ช่วยให้บุคคลพ้นจากความรับผิดชอบต่ออาชญากรรมหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน นั่นเป็นเหตุผลที่คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้ลูกๆ ของเรามีความรอบรู้ในเรื่องนี้ โรงเรียนจึงมีหลายวิชาที่จะกล่าวถึงคุณลักษณะบางประการของกฎหมาย ตัวอย่างเช่น ในบทเรียนสังคมศึกษา นักศึกษาจะได้รับการเสนอให้เขียนเรียงความว่าเหตุใดจึงต้องมีกฎหมาย และให้พวกเขาเขียนเกี่ยวกับกฎหมายสำหรับพวกเขาในขณะที่เขียนงาน สิ่งสำคัญคือ พวกเขาเข้าใจความจำเป็นของพวกเขา

เยาวชนของเราจะเขียนอะไรได้บ้าง อาจมีคนอธิบายกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เขาและเพื่อนร่วมชั้นหลายคนอาศัยอยู่ ถ้าเขาเล่นโรลเลอร์สเกตบนจักรยานเขาทำตามกฎของถนน และเขาจินตนาการว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ารถขับไปที่สี่แยกที่สัญญาณไฟจราจรไม่ทำงาน คำว่า "จุก" ได้เปิดจินตนาการในจิตใจของคนหนุ่มสาวแล้ว ทุกคนสบถ ตะโกนใส่กัน แต่ก็ยังไปไม่ได้ แต่เมื่อสัญญาณไฟจราจรสว่างขึ้น การจราจรจะถูกควบคุมทันที และรถบางคันตรงไป บางคันไปทางซ้าย บางคันไปทางขวา ไม่มีการจราจรติดขัดอีกต่อไปเพราะกฎได้เริ่มทำงานแล้ว

กฎหมายยังเป็นกฎ มีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่สร้างระเบียบไม่บนท้องถนน แต่ในประเทศ และถึงแม้จะไม่สามารถรู้กฎหมายทั้งหมดได้ แต่ผู้อยู่อาศัยทุกคนควรเข้าใจว่าทำไมจึงมีความจำเป็น

 

 

เรียงความในหัวข้อกฎหมายในชีวิตของเรา

กระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐตาตาร์สถาน

สำหรับการแข่งขันเรียงความของพรรครีพับลิกันที่อุทิศให้กับบทเรียนรัฐสภา 2009

กฎหมายในชีวิตของเรา

เสร็จสมบูรณ์โดย: นักเรียนเกรด 7 "B" ของโรงเรียนมัธยม MOU หมายเลข 6 ของเมือง Aznakaevo RT Shaikhutdinova Aigul Ildarovna อาจารย์: Akhmetova Gulnaz Khusainovna

อัซนาคาเยโว 2009

เราอยู่ในสังคมที่รายล้อมไปด้วยคนที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย เราแต่ละคนมีความปรารถนา ความต้องการ ซึ่งอาจไม่ตรงกับความสนใจของผู้อื่น เพื่อให้สังคมมีระเบียบ ไม่มีใครไปยุ่งกับใคร เพื่อให้ทุกคนอยู่อย่างสงบสุข จำเป็นต้องมีเครื่องมือในการควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน และสังคมได้สร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ซึ่งเป็นตัวควบคุมการกระทำของมนุษย์ นี่คือกฎหมาย กฎหมายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มหัศจรรย์ของจิตใจมนุษย์ เช่นเดียวกับวงล้อ เข็มเย็บผ้า และขนมปัง กฎหมายคืออะไร? ฉันหันไปหาพจนานุกรมเพื่อขอความช่วยเหลือ จากพวกเขา ฉันได้เรียนรู้ว่ากฎหมายเป็นการกระทำทางกฎหมายเชิงบรรทัดฐานของตัวแทนสูงสุดของอำนาจรัฐ สำหรับการละเมิดซึ่งบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมาย กฎหมายมีอำนาจทางกฎหมายสูงสุดและมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมผลประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของพลเมือง สังคมและรัฐ. กฎหมายหลักพื้นฐานของประเทศของเราคือรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐรัสเซีย (นำมาใช้เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 1993) ประกอบด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุด - วิธีจัดระเบียบของรัฐบาล วิธีการทำงานของรัฐบาลนี้ พลเมืองของประเทศของเรามีสิทธิอะไรและมอบหมายหน้าที่อะไรให้กับพวกเขา กฎหมายพื้นฐานของสาธารณรัฐตาตาร์สถานคือรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐตาตาร์สถาน (รับรองเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 1992) กฎที่กำหนดไว้ในนั้นไม่ขัดแย้งกับกฎที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐรัสเซีย กฎหมายอื่น ๆ ทั้งหมดออกบนพื้นฐานของและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายมีไว้เพื่ออะไร? ฉันคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจู่ๆ กฎทั้งหมดก็หายไปจากชีวิตเรา ในตอนแรก หลายคนโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะมีความยินดี เป็นไปได้ที่จะไม่ไปโรงเรียน เข้านอนเมื่อใดก็ได้ ทำทุกอย่างที่คุณต้องการ เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์และไม่มีภาระผูกพัน แต่หลังจากผ่านไประยะหนึ่งจะเห็นได้ชัดว่าการขาดกฎหมายจะนำไปสู่ความโกลาหลและความโกลาหลในสังคม มันคงเป็นเรื่องเลวร้ายที่จะอยู่ในสังคมเช่นนี้โดยปราศจากกฎหมาย ความเด็ดขาดและความรุนแรงจะครอบงำอยู่ในนั้น ซึ่งจะไม่มีการป้องกันใดๆ ใครบ้างที่ขวางทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล? อาชญากร, อันธพาล, คนรับสินบน, นักต้มตุ๋น พวกเขาต้องการให้กฎหมายไม่มีอำนาจหรืออยู่ภายใต้อำนาจของพวกเขา และพวกเขาจะปล้น ฆ่า แย่งชิงทรัพย์สินของผู้อื่น ปกครองผู้คนโดยไม่ต้องรับโทษ เพลโต นักปรัชญาชาวกรีกโบราณ ความตายที่ใกล้จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่นั่นเท่านั้น เพลโตชี้ให้เห็นว่าที่ซึ่งกฎหมายเป็นผู้ปกครองเหนือผู้ปกครอง และพวกเขาเป็นทาสของเขา เป็นไปได้ "ความรอดของรัฐและพรทั้งหมดที่พระเจ้าสามารถมอบให้กับรัฐได้" “เมื่อกฎหมายสิ้นสุดลง การปกครองแบบเผด็จการเริ่มขึ้น” ดับเบิลยู. พิตต์ตั้งข้อสังเกต ความชอบธรรมเป็นเหมือนเขื่อนกั้นน้ำจากความเด็ดขาดและความไร้ระเบียบ ปราชญ์กรีกโบราณ Heraclitus Fr. เมื่อหลายศตวรรษก่อน กษัตริย์ฝรั่งเศสฟรานซิส 1 ได้ตรัสคำที่ตอนนี้กลายเป็นที่รู้จัก เขากล่าวว่า: "ขอให้ความยุติธรรมมีชัยแม้ว่าโลกจะพินาศก็ตาม" เมื่อมองแวบแรก คำเหล่านี้ฟังดูแปลกๆ เหตุใดความยุติธรรมจึงควรชนะหากโลกพินาศ จะฉลองให้ใคร? คำพูดเหล่านี้ในความคิดของฉันควรเข้าใจดังนี้: หากกฎหมายมีชัย ในทางกลับกัน โลกจะไม่พินาศ กฎหมายกำหนดไว้ที่ไหน? กฎหมายผ่านรัฐสภา ผู้แทนสูงสุดและร่างกฎหมายของรัสเซียคือสมัชชาแห่งสหพันธรัฐ ประกอบด้วยสองห้อง: สภาสหพันธ์ (สภาสูง) และสภาดูมา (สภาล่าง) กิจกรรมทางกฎหมายส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ใน State Duma วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อพัฒนากฎหมายและควบคุมการเงินเหนือกิจกรรมของรัฐบาล หน้าที่ของสภาสหพันธ์คือเพื่อให้แน่ใจว่ากฎหมายที่นำมาใช้ไม่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของสาธารณรัฐและภูมิภาคของรัสเซียและมีผลบังคับใช้ในทุกดินแดนของรัสเซีย ตัวแทนและสภานิติบัญญัติสูงสุดของสาธารณรัฐตาตาร์สถานคือสภาแห่งสาธารณรัฐตาตาร์สถาน เขาได้รับเลือกเป็นระยะเวลาห้าปีและประกอบด้วยผู้แทน 100 คน หัวหน้าสภาแห่งรัฐเป็นประธาน - Mukhametshin Farid Khairulovich ในสาธารณรัฐของเรา กฎหมายทั้งหมดถูกนำมาใช้ในสองภาษาของรัฐ - ตาตาร์และรัสเซีย ขั้นแรกกำลังเตรียมร่างกฎหมาย (พัฒนา) มันถูกส่งไปยังรัฐสภาหรือประธานาธิบดีหรือเจ้าหน้าที่หรือรัฐบาล ผู้แทนศึกษาร่างกฎหมายแล้วหารือในการประชุม-ประชุม เตรียมข้อเสนอ-แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต่อมารับเป็นบุตรบุญธรรมหรือปฏิเสธโดยการลงคะแนนเสียง เมื่อ ร่างพระราชบัญญัติพร้อมแล้ว ก็ให้ลงมติอีกครั้งและผ่านกฎหมาย กฎหมายมีผลบังคับใช้หลังจากที่ประธานาธิบดีลงนามและเผยแพร่ในสื่อเท่านั้น นี่คือวิธีที่กฎหมายถือกำเนิดขึ้น ใครเป็นคนทำกฎหมาย? สมาชิกสภานิติบัญญัติออกกฎหมาย เจ้าหน้าที่เป็นพลเมืองของประเทศที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกของผู้แทนสูงสุดและร่างกฎหมายที่มีอำนาจ พวกเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและจริงจังมาก พวกเขารวมตัวกันเพื่อประชุมรัฐสภา ทำงานเกี่ยวกับการสร้างกฎหมาย พบปะกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หารือเกี่ยวกับปัญหาเร่งด่วน กล่าวคือ พวกเขาพยายามทำให้ชีวิตในประเทศและสาธารณรัฐดีขึ้น พลเมืองทุกคนที่มีสัญชาติในประเทศของเราและมีอายุครบ 21 ปีสามารถเลือกเป็นรองได้ เจ้าหน้าที่ได้รับเลือกจากเราพลเมือง เมื่อฉันอายุ 18 ปี ฉันจะสามารถมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรองผู้ว่าการ ในการลงคะแนนให้นายกเทศมนตรี ประธาน หรือรอง เราต้องจำไว้ว่าเราไม่ได้เป็นเพียงการดำเนินการทางกลไกเท่านั้น แต่ยังส่งบัตรลงคะแนนลงในกล่องลงคะแนน แต่ยังเลือกอนาคตของเราด้วย หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งเลือกผู้แทนที่คิดถึงประชาชนเป็นอันดับแรก เกี่ยวกับผลประโยชน์ของประชาชนทั่วไป พวกเขา (ผู้แทน) จะผ่านกฎหมายที่ดี ตามกฎหมายที่ดี ข้าพเจ้าเข้าใจกฎหมายดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันของทุกคนก่อนกฎหมายและความยุติธรรม ความรับผิดชอบบังคับสำหรับการละเมิดกฎหมาย การมีกฎหมายที่ดีนั้นไม่เพียงพอ แต่จำเป็นที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและแน่วแน่โดยไม่มีข้อยกเว้น การมีกฎหมายดีๆ หลายๆ อย่าง ถ้าไม่รักษาไว้จะมีประโยชน์อะไร? นักปรัชญาชาวอังกฤษ จอห์น ล็อค ตั้งข้อสังเกตอย่างเหมาะเจาะในเรื่องนี้ว่า “สร้างกฎหมายเพียงไม่กี่ข้อ แต่ระวัง ที่พวกเขาจะสังเกตเห็น” เมื่อฉันเขียนเรียงความ ฉันได้เรียนรู้ว่ากฎหมายคืออะไร ที่ซึ่งกฎหมายถือกำเนิดขึ้น และผู้สร้างกฎหมาย ความรู้นี้จะช่วยฉันในการแก้ปัญหาชีวิตที่ฉันจะเจอหลังเรียนจบ ความรู้เกี่ยวกับบรรทัดฐานทางกฎหมายและความสามารถในการใช้ไม่เพียง แต่ช่วยให้บุคคลหลีกเลี่ยงปัญหาส่วนตัว แต่ยังช่วยเสริมสร้างหลักนิติธรรมในประเทศอีกด้วย เมื่อบุคคลรู้กฎหมาย คำแนะนำ ข้อบังคับ เขาจะเปิดเผยตัวผู้ต้มตุ๋น นักต้มตุ๋น เพื่อปกป้องสิทธิของตนได้ง่ายขึ้น ผู้ที่รู้หนังสือถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้ติดอาวุธด้วยก้อนหินและปืนกล แต่ด้วยบรรทัดฐานของกฎหมาย จะสามารถเรียกร้องจากเจ้าหน้าที่ได้ ไม่เพียงแต่การคุ้มครองเท่านั้น แต่ยังให้บริการแก่ตนเองด้วย ไม่ใช่ต่อประชาชนด้วย กฎหมายยืนหยัดเหนือระเบียบ ควบคุมชีวิตของเรา กฎหมายและระเบียบและกฎหมายเป็นพรสูงสุดสำหรับสังคมและมนุษย์ ความไม่เป็นระเบียบและความไม่เป็นระเบียบเป็นความชั่วร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เมื่อฉันเขียนเรียงความ ฉันได้เรียนรู้ว่ากฎหมายคืออะไร ที่ซึ่งกฎหมายถือกำเนิดขึ้น และผู้สร้างกฎหมาย ความรู้นี้จะช่วยฉันในการแก้ปัญหาชีวิตที่ฉันจะเจอหลังเรียนจบ ความรู้เกี่ยวกับบรรทัดฐานทางกฎหมายและความสามารถในการใช้ไม่เพียง แต่ช่วยให้บุคคลหลีกเลี่ยงปัญหาส่วนตัว แต่ยังช่วยเสริมสร้างหลักนิติธรรมในประเทศอีกด้วย เมื่อบุคคลรู้กฎหมาย คำแนะนำ ข้อบังคับ เขาจะเปิดเผยตัวผู้ต้มตุ๋น นักต้มตุ๋น เพื่อปกป้องสิทธิของตนได้ง่ายขึ้น ผู้ที่รู้หนังสือถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้ติดอาวุธด้วยก้อนหินและปืนกล แต่ด้วยบรรทัดฐานของกฎหมาย จะสามารถเรียกร้องจากเจ้าหน้าที่ได้ ไม่เพียงแต่การคุ้มครองเท่านั้น แต่ยังให้บริการแก่ตนเองด้วย ไม่ใช่ต่อประชาชนด้วย กฎหมายยืนหยัดเหนือระเบียบ ควบคุมชีวิตของเรา กฎหมายและระเบียบและกฎหมายเป็นพรสูงสุดสำหรับสังคมและมนุษย์ ความไม่เป็นระเบียบและความไม่เป็นระเบียบเป็นความชั่วร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เมื่อฉันเขียนเรียงความ ฉันได้เรียนรู้ว่ากฎหมายคืออะไร ที่ซึ่งกฎหมายถือกำเนิดขึ้น และผู้สร้างกฎหมาย ความรู้นี้จะช่วยฉันในการแก้ปัญหาชีวิตที่ฉันจะเจอหลังเรียนจบ ความรู้เกี่ยวกับบรรทัดฐานทางกฎหมายและความสามารถในการใช้ไม่เพียง แต่ช่วยให้บุคคลหลีกเลี่ยงปัญหาส่วนตัว แต่ยังช่วยเสริมสร้างหลักนิติธรรมในประเทศอีกด้วย เมื่อบุคคลรู้กฎหมาย คำแนะนำ ข้อบังคับ เขาจะเปิดเผยตัวผู้ต้มตุ๋น นักต้มตุ๋น เพื่อปกป้องสิทธิของตนได้ง่ายขึ้น ผู้ที่รู้หนังสือถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้ติดอาวุธด้วยก้อนหินและปืนกล แต่ด้วยบรรทัดฐานของกฎหมาย จะสามารถเรียกร้องจากเจ้าหน้าที่ได้ ไม่เพียงแต่การคุ้มครองเท่านั้น แต่ยังให้บริการแก่ตนเองด้วย ไม่ใช่ต่อประชาชนด้วย กฎหมายยืนหยัดเหนือระเบียบ ควบคุมชีวิตของเรา กฎหมายและระเบียบและกฎหมายเป็นพรสูงสุดสำหรับสังคมและมนุษย์ ความไม่เป็นระเบียบและความไม่เป็นระเบียบเป็นความชั่วร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่ซึ่งกฎหมายถือกำเนิด ผู้สร้างกฎหมาย ความรู้นี้จะช่วยฉันในการแก้ปัญหาชีวิตที่ฉันจะเจอหลังเรียนจบ ความรู้เกี่ยวกับบรรทัดฐานทางกฎหมายและความสามารถในการใช้ไม่เพียง แต่ช่วยให้บุคคลหลีกเลี่ยงปัญหาส่วนตัว แต่ยังช่วยเสริมสร้างหลักนิติธรรมในประเทศอีกด้วย เมื่อบุคคลรู้กฎหมาย คำแนะนำ ข้อบังคับ เขาจะเปิดเผยตัวผู้ต้มตุ๋น นักต้มตุ๋น เพื่อปกป้องสิทธิของตนได้ง่ายขึ้น ผู้ที่รู้หนังสือถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้ติดอาวุธด้วยก้อนหินและปืนกล แต่ด้วยบรรทัดฐานของกฎหมาย จะสามารถเรียกร้องจากเจ้าหน้าที่ได้ ไม่เพียงแต่การคุ้มครองเท่านั้น แต่ยังให้บริการแก่ตนเองด้วย ไม่ใช่ต่อประชาชนด้วย กฎหมายยืนหยัดเหนือระเบียบ ควบคุมชีวิตของเรา กฎหมายและระเบียบและกฎหมายเป็นพรสูงสุดสำหรับสังคมและมนุษย์ ความไม่เป็นระเบียบและความไม่เป็นระเบียบเป็นความชั่วร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่ซึ่งกฎหมายถือกำเนิด ผู้สร้างกฎหมาย ความรู้นี้จะช่วยฉันในการแก้ปัญหาชีวิตที่ฉันจะเจอหลังเรียนจบ ความรู้เกี่ยวกับบรรทัดฐานทางกฎหมายและความสามารถในการใช้ไม่เพียง แต่ช่วยให้บุคคลหลีกเลี่ยงปัญหาส่วนตัว แต่ยังช่วยเสริมสร้างหลักนิติธรรมในประเทศอีกด้วย เมื่อบุคคลรู้กฎหมาย คำแนะนำ ข้อบังคับ เขาจะเปิดเผยตัวผู้ต้มตุ๋น นักต้มตุ๋น เพื่อปกป้องสิทธิของตนได้ง่ายขึ้น ผู้ที่รู้หนังสือถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้ติดอาวุธด้วยก้อนหินและปืนกล แต่ด้วยบรรทัดฐานของกฎหมาย จะสามารถเรียกร้องจากเจ้าหน้าที่ได้ ไม่เพียงแต่การคุ้มครองเท่านั้น แต่ยังให้บริการแก่ตนเองด้วย ไม่ใช่ต่อประชาชนด้วย กฎหมายยืนหยัดเหนือระเบียบ ควบคุมชีวิตของเรา กฎหมายและระเบียบและกฎหมายเป็นพรสูงสุดสำหรับสังคมและมนุษย์ ความไม่เป็นระเบียบและความไม่เป็นระเบียบเป็นความชั่วร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่ฉันจะเผชิญหลังเรียนจบ ความรู้เกี่ยวกับบรรทัดฐานทางกฎหมายและความสามารถในการใช้ไม่เพียง แต่ช่วยให้บุคคลหลีกเลี่ยงปัญหาส่วนตัว แต่ยังช่วยเสริมสร้างหลักนิติธรรมในประเทศอีกด้วย เมื่อบุคคลรู้กฎหมาย คำแนะนำ ข้อบังคับ เขาจะเปิดเผยตัวผู้ต้มตุ๋น นักต้มตุ๋น เพื่อปกป้องสิทธิของตนได้ง่ายขึ้น ผู้ที่รู้หนังสือถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้ติดอาวุธด้วยก้อนหินและปืนกล แต่ด้วยบรรทัดฐานของกฎหมาย จะสามารถเรียกร้องจากเจ้าหน้าที่ได้ ไม่เพียงแต่การคุ้มครองเท่านั้น แต่ยังให้บริการแก่ตนเองด้วย ไม่ใช่ต่อประชาชนด้วย กฎหมายยืนหยัดเหนือระเบียบ ควบคุมชีวิตของเรา กฎหมายและระเบียบและกฎหมายเป็นพรสูงสุดสำหรับสังคมและมนุษย์ ความไม่เป็นระเบียบและความไม่เป็นระเบียบเป็นความชั่วร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่ฉันจะเผชิญหลังเรียนจบ ความรู้เกี่ยวกับบรรทัดฐานทางกฎหมายและความสามารถในการใช้ไม่เพียง แต่ช่วยให้บุคคลหลีกเลี่ยงปัญหาส่วนตัว แต่ยังช่วยเสริมสร้างหลักนิติธรรมในประเทศอีกด้วย เมื่อบุคคลรู้กฎหมาย คำแนะนำ ข้อบังคับ เขาจะเปิดเผยตัวผู้ต้มตุ๋น นักต้มตุ๋น เพื่อปกป้องสิทธิของตนได้ง่ายขึ้น ผู้ที่รู้หนังสือถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้ติดอาวุธด้วยก้อนหินและปืนกล แต่ด้วยบรรทัดฐานของกฎหมาย จะสามารถเรียกร้องจากเจ้าหน้าที่ได้ ไม่เพียงแต่การคุ้มครองเท่านั้น แต่ยังให้บริการแก่ตนเองด้วย ไม่ใช่ต่อประชาชนด้วย กฎหมายยืนหยัดเหนือระเบียบ ควบคุมชีวิตของเรา กฎหมายและระเบียบและกฎหมายเป็นพรสูงสุดสำหรับสังคมและมนุษย์ ความไม่เป็นระเบียบและความไม่เป็นระเบียบเป็นความชั่วร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เมื่อบุคคลรู้กฎหมาย คำแนะนำ ข้อบังคับ เขาจะเปิดเผยตัวผู้ต้มตุ๋น นักต้มตุ๋น เพื่อปกป้องสิทธิของตนได้ง่ายขึ้น ผู้ที่รู้หนังสือถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้ติดอาวุธด้วยก้อนหินและปืนกล แต่ด้วยบรรทัดฐานของกฎหมาย จะสามารถเรียกร้องจากเจ้าหน้าที่ได้ ไม่เพียงแต่การคุ้มครองเท่านั้น แต่ยังให้บริการแก่ตนเองด้วย ไม่ใช่ต่อประชาชนด้วย กฎหมายยืนหยัดเหนือระเบียบ ควบคุมชีวิตของเรา กฎหมายและระเบียบและกฎหมายเป็นพรสูงสุดสำหรับสังคมและมนุษย์ ความไม่เป็นระเบียบและความไม่เป็นระเบียบเป็นความชั่วร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เมื่อบุคคลรู้กฎหมาย คำแนะนำ ข้อบังคับ เขาจะเปิดเผยตัวผู้ต้มตุ๋น นักต้มตุ๋น เพื่อปกป้องสิทธิของตนได้ง่ายขึ้น ผู้ที่รู้หนังสือถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้ติดอาวุธด้วยก้อนหินและปืนกล แต่ด้วยบรรทัดฐานของกฎหมาย จะสามารถเรียกร้องจากเจ้าหน้าที่ได้ ไม่เพียงแต่การคุ้มครองเท่านั้น แต่ยังให้บริการแก่ตนเองด้วย ไม่ใช่ต่อประชาชนด้วย กฎหมายยืนหยัดเหนือระเบียบ ควบคุมชีวิตของเรา กฎหมายและระเบียบและกฎหมายเป็นพรสูงสุดสำหรับสังคมและมนุษย์ ความไม่เป็นระเบียบและความไม่เป็นระเบียบเป็นความชั่วร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

หัวข้อข้อความยอดนิยม

 • การได้ยิน
  หูเป็นอวัยวะของการได้ยิน ซึ่งไม่เพียงแต่มีให้สำหรับมนุษย์เท่านั้น แต่สำหรับสัตว์ทุกชนิดด้วย ด้วยความช่วยเหลือของหู คุณสามารถได้ยินเสียงหรือคำพูดต่างๆ พวกเขาไปที่แก้วหู แต่ละคนสามารถระบุได้
 • เชอร์โนบิล (ก่อนและหลังเกิดอุบัติเหตุ)
  เชอร์โนบิลเป็นเมืองเล็ก ๆ ในยูเครนซึ่งมีประวัติย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่สิบสอง ชื่อของมันมาจากคำว่าเชอร์โนบิล ดังนั้นในสมัยโบราณพืชจึงถูกเรียกว่ากลุ้ม เมืองนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของยูเครนเสมอไป มีปี
 • พืชทุ่งหญ้า
  ไม่ใช่ที่ดินผืนเดียวในธรรมชาติที่อยู่ภายใต้แสงอาทิตย์ที่เปิดโล่งสามารถอยู่ได้โดยไม่มีพืชพรรณเป็นเวลานาน พื้นที่ทุ่งหญ้ามีประชากรหนาแน่นด้วยสมุนไพรหอมและดอกไม้นานาชนิด ดูแลสิ่งนี้

ด่วน!!! เขียนเรียงความสั้น ๆ เกี่ยวกับหัวข้อ Man and Law

เกรด 5-9 Ksu9851888397 25 ก.พ. 55 2557 2:32:00 น. (5 ปีที่แล้ว) คะแนน 0 0 0 tanyuffka5 25 ก.พ.

2014, 04:03:43 (5 ปีที่แล้ว) มนุษย์ซึ่งอยู่ในสังคมต้องเผชิญกับแนวคิดเรื่องกฎหมายและความถูกต้องตามกฎหมาย

กฎหมายในกรณีนี้อาจแตกต่างกัน: กฎหมายของสังคม กฎหมายคุณธรรม กฎหมายที่รัฐใช้

มีกฎหมายมากมาย และพวกเขาจะต้องปฏิบัติตาม เมื่อมองแวบแรก ดูเหมือนว่ากฎหมายทุกประเภทที่มีอยู่มากมาย กล่าวคือ ข้อจำกัด ทำให้บุคคลเป็นบุคคลอยู่ในกรอบที่เข้มงวด และสำหรับฉันเป็นการส่วนตัว ไม่ใช่เรื่องน่ายินดีนักที่รู้ว่ามีคนจำกัดฉัน แต่นี่เป็นการตัดสินที่ผิวเผิน ถ้าคิดดีๆ กฎหมายก็จำเป็น

พวกเราไม่มีใคร รวมทั้งตัวฉันเอง อยากอยู่ในสังคมที่ปราศจากกฎหมาย

ฉันคิดว่าหากไม่มีข้อจำกัดที่เข้มงวด ประเทศจะตกอยู่ในความโกลาหลอย่างรวดเร็ว เคารพและให้เกียรติกฎหมาย ไม่ว่ากฎเหล่านั้นจะเป็นใครก็ตาม ใครก็ตามที่คิดค้นกฎเหล่านี้ ถือเป็นกุญแจสำคัญในการดำรงอยู่อย่างประสบความสำเร็จและปลอดภัย

“กฎหมายและข้อบังคับต้องควบคู่ไปกับความก้าวหน้าของจิตวิญญาณมนุษย์” (T. Jefferson) (USE social science)

ก่อนที่จะพูดถึงความสำคัญของความสอดคล้องของการพัฒนาคุณธรรมของสังคมกับกฎหมาย จำเป็นต้องหันไปหาความหมายของแนวคิดของ "กฎหมาย" ดังนั้น นี่เป็นกฎหมายเชิงบรรทัดฐานที่ออกในคำสั่งพิเศษโดยองค์กรนิติบัญญัติหรือการลงประชามติ ซึ่งมีอำนาจทางกฎหมายสูงสุดและควบคุมความสัมพันธ์ทางสังคมที่สำคัญที่สุด

คุณลักษณะที่สำคัญที่สุดของกฎหมายคือการเน้นที่การแสดงออกถึงเจตจำนงของประชาชน หลักนิติธรรมสมัยใหม่กำหนดให้บุคคลหนึ่งคือ เสรีภาพและสิทธิของตน นั่นคือ ไม่อาจโอนให้กันได้ แยกออกไม่ได้ มีเงื่อนไขทางวัตถุ และรับประกันว่าบุคคลจะได้รับโอกาสครอบครองและใช้ผลประโยชน์เฉพาะ

ผลประโยชน์ดังกล่าวอาจเป็นสิทธิทางการเมือง ส่วนบุคคล (พลเรือน) เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม

เมื่อกล่าวถึงทั้งหมดนี้ ฉันยังกล่าวถึงคำศัพท์ทางสังคมศาสตร์ว่าเป็นกฎหมายด้วย

เรียงความในหัวข้อ“ กฎหมายต้องเข้มงวดและผู้คนควรตามใจ” - (L. Vovenarg) "

ในคำแถลงที่ข้าพเจ้าเลือก ผู้เขียนกล่าวถึงปัญหาการเปรียบเทียบบรรทัดฐานของกฎหมายและบรรทัดฐานของศีลธรรม หน่วยงานกำกับดูแลทางสังคมเหล่านี้มีน้ำหนักมากที่สุดในสังคมตลอดเวลาซึ่งเป็นสาเหตุที่นักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญาหลายคนพยายามเปรียบเทียบโดยเน้นที่ลักษณะของแต่ละด้าน ) ควรเข้มงวดและปฏิเสธไม่ได้ แต่ทัศนคติต่อมาตรฐานทางศีลธรรมควรแตกต่างกัน : “คนควรจะตามใจ” กล่าวอีกนัยหนึ่ง ถึงแม้ว่ากฎหมายจะมีความเข้มงวด แต่ประชาชนก็ควรมีความอดทนต่อกัน ยิ่งกว่านั้นความรุนแรงของกฎหมายตาม Vauvenargue ไม่ได้หมายถึงความโหดร้ายเลย ฉันแบ่งปันมุมมองนี้และเชื่อว่าความรุนแรงที่จำเป็นของกฎหมายไม่ควรทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนแน่นแฟ้น ศีลธรรมไม่ควรรับประกันด้วยกำลัง

ให้เราพิจารณาการพิสูจน์เชิงทฤษฎีของปัญหา ภายใต้กฎหมายในระบบสังคมศาสตร์ เป็นเรื่องปกติที่จะต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ของความสัมพันธ์ทางสังคม บังคับสำหรับการดำเนินการ และเกี่ยวข้องกับการบังคับขู่เข็ญของรัฐ ภายใต้ความเข้มงวดของกฎหมาย ผู้เขียนมักจะเข้าใจความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ลักษณะที่สม่ำเสมอ และทัศนคติที่เข้มงวดของรัฐต่อการนำไปปฏิบัติ กฎหมายมีลักษณะเด่นดังต่อไปนี้: ความคงเส้นคงวา, ภาระผูกพัน, การลงโทษตามแบบแผน กฎหมายต่างจากบรรทัดฐานทางสังคมอื่น ๆ กฎหมายปกป้องความสัมพันธ์ทางสังคมที่สำคัญที่สุด ดังนั้นการทำให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามกฎหมายควรมีความสำคัญสำหรับรัฐ

ความสนใจ!

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับงานวิชาการ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญกว่า 70,000 คนพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณในตอนนี้

การคำนวณต้นทุน รีวิวการรับประกัน

คุณธรรมซึ่งแตกต่างจากกฎหมาย ครอบคลุมความสัมพันธ์ทางสังคมในวงกว้างกว่ามาก มันควบคุมชีวิตประจำวันของผู้คนโดยแยกความดีออกจากความชั่ว ภายใต้ศีลธรรมเป็นเรื่องปกติที่จะเข้าใจเพียงแค่บรรทัดฐานและกฎเกณฑ์ที่ไม่ได้เขียนไว้ทั้งหมดสำหรับการดำเนินการซึ่งตัวบุคคลเองมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม ศีลธรรมมีลักษณะเฉพาะจากการคว่ำบาตรอย่างไม่เป็นทางการซึ่งพิจารณาจากความคิดเห็นของประชาชน บางทีนั่นอาจเป็นสาเหตุที่ผู้เขียนเรียกร้องให้ผู้คนผ่อนปรน เพราะความรุนแรงของการลงโทษผู้ประพฤติผิดศีลธรรมนั้นขึ้นอยู่กับเรื่องนี้

นอกจากนี้ รัฐยังกำหนดมาตรการคว่ำบาตรอย่างเป็นทางการตามขอบเขตสูงสุดของกฎหมาย ดังนั้นคำตัดสินดังกล่าวอาจถือได้ว่าเป็นธรรม ในขณะที่ความคิดเห็นของประชาชนเป็นเรื่องส่วนตัวและเกิดขึ้นเอง มันถูกควบคุมโดยความรู้สึกเท่านั้น ดังนั้นวิธีการลงโทษที่มักใช้จึงแทบจะเรียกได้ว่ายุติธรรมและสมควรได้รับ

ตัวอย่างเช่น ตลอดประวัติศาสตร์ ผู้คนพยายามต่อสู้กับปรากฏการณ์เช่นการลงประชามติด้วยวิธีการทางกฎหมาย ความจริงก็คือคำตัดสินที่สังคมตัดสินเองโดยไม่ต้องพึ่งกฎหมาย มักจะถูกมองว่ามีความโหดร้ายอย่างไร้เหตุผล การลงโทษที่เทียบไม่ได้กับการประพฤติมิชอบ ดังนั้นจึงเป็นสถาบันกฎหมายที่ควรมีส่วนร่วมในการพิจารณาคดีโดยอาศัยกฎหมายเพียงอย่างเดียวซึ่งควรเป็นหลักประกันการตัดสินใจที่ยุติธรรมสำหรับความรุนแรงทั้งหมด

อีกตัวอย่างหนึ่งคือสถานการณ์ต่อไปนี้ ในนาซีเยอรมนี ผู้หญิงชาวเยอรมันซึ่งสามีชาวยิวจบลงในค่ายกักกัน ได้จัดให้มีการชุมนุม หันไปหาทางการเพื่อขอให้ปล่อยสามีของตนอย่างเป็นทางการ ผลก็คือ แม้กฎหมายทหารจะเข้มงวด แต่นักโทษมากกว่า 6,000 คนก็กลับมายังครอบครัวของพวกเขา นี่แสดงให้เห็นว่าผู้คนยังคงเป็นมนุษย์และปฏิบัติต่อปัญหาของผู้อื่นด้วยความเข้าใจ

คุณสามารถยกตัวอย่างจากประสบการณ์ส่วนตัว โรงเรียนใด ๆ ก็มีกฎบัตรของตนเอง - ชุดของกฎเกณฑ์และบรรทัดฐานพฤติกรรมภายในกำแพงของสถาบันนี้ ทุกคนเข้าใจว่าเขาจำเป็นต้องปฏิบัติตามและยอมรับการลงโทษสำหรับการละเมิด อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างเช่น หากทั้งชั้นเรียนประกาศคว่ำบาตรเพื่อนร่วมชั้นในสิ่งที่เขาไม่เห็นความผิดของเขา เขารู้สึกถึงความอยุติธรรม การลงโทษที่ไม่สมควรได้รับ ซึ่งจะทำให้ความขัดแย้งรุนแรงขึ้นเท่านั้น

นั่นคือเหตุผลที่ผู้คนต้องอดทนต่อการกระทำของผู้อื่นเสมอ และถึงกับให้อภัยอย่างมาก ในขณะที่กฎหมายต้องโหดร้าย เข้มงวด เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และปฏิเสธไม่ได้ ฉันคิดว่านี่เป็นวิธีเดียวที่จะบรรลุความสงบเรียบร้อยโดยไม่ละทิ้งสังคมที่มีศีลธรรม

ต้องการทำงาน? มีทางแก้!

ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 70,000 คน: อาจารย์และรองศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยพร้อมที่จะช่วยคุณเขียนบทความของคุณตอนนี้

การคำนวณต้นทุน รีวิวการรับประกัน

และกฎหมายดำเนินการเพื่อเห็นแก่เสรีภาพของมนุษย์ คำว่า "เสรีภาพ" ใช้ใน
ความคิดของฉัน กฎหมายคือกฎเกณฑ์ก่อน นักเขียนชาวรัสเซีย V.Dal
รักษาธรรมชาติ...เริ่มเข้าใจและเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น และเขามีความรู้สึก
ยุ่งเกี่ยวกับชีวิตปกติของพลเมือง และบางครั้งก็เป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อทุกสิ่ง

ข้อ43 ทุกคนมี
ความยุติธรรมที่ช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้คน ความยุติธรรม
เป็นนักคิดที่โดดเด่น แต่ก็เป็นพลเมืองที่กล้าหาญด้วย ความรับผิดชอบ
เป็นบทเรียนในสังคมศาสตร์ ที่ผู้เรียนจะสนใจ

บรรณานุกรม

ปราชญ์โสกราตีส (469-399 ปีก่อนคริสตกาล) อาศัยอยู่ในกรุงเอเธนส์โบราณ พระองค์ไม่เพียงแต่
เป็นพระบัญญัติเท่านั้น ข้อบังคับ - ม., 2547.

บางคนมีสิทธิในขณะที่คนอื่นมีหน้าที่เท่านั้น อาจเป็นไปได้ว่าทุกคน
ต้องการพวกเขาผู้อยู่อาศัยทุกคนควร

ซื้อสินค้า, ไปโรงละครและโรงภาพยนตร์, ท่องเที่ยว, ปฏิบัติ
ตามบุคคล, มีข้อ จำกัด ที่เข้มงวด เช่น ตอนที่ 5 ของข้อ 13 สดใส

บทสรุป                                                                                                          

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือกฎหมายมหาชน
ที่สร้างกองกำลังติดอาวุธ ยุยงสังคม เชื้อชาติและ

ดังนั้น เราสามารถพูดได้หรือไม่ว่าการปฏิบัติตามกฎหมายและการ
ปฏิบัติตามกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญ?

เจ้าหน้าที่? 6-10

สังคม. เพื่อให้แน่ใจว่ามีระเบียบ รัฐต้องดูแลไม่เพียงแต่เกี่ยวกับ
- นี่คือความน่าเชื่อถืออย่างแท้จริง

เมื่อฉันโตขึ้น ฉันได้ยินบ่อยขึ้นเรื่อยๆ ว่าความไม่รู้คือ
กฎหมาย เรากำลังพูดถึงสิ่งที่สำคัญที่สุด - ความมั่นคงของรัฐและประชาชนทั้งหมด
ประณามถูกลงโทษ


การเกิดขึ้นของรัฐแทบจะ ไม่มีกฎหมายทางกฎหมาย - กฎเกณฑ์ที่เป็นเหมือน
ทรัพยากร

วรรณกรรม 15

เอ.ดี. คิฟเชนโก การเลือกตั้งของมิคาอิล
ภายใต้อนาธิปไตยทั่วไป (อนาธิปไตย, ความวุ่นวาย) รัสเซียถูกคุกคามด้วยความสูญเสีย

คุณต้องการความ
ไม่มีพันธนาการ ความรุนแรง การบีบบังคับ

ตัวอย่างของขอบเขตทางกฎหมายตามกฎหมาย บทความบอกว่า
กฎทำงาน กฎหมายยังเป็นกฎ พวกเขาสร้างระเบียบขึ้นเท่านั้น
เพราะนี่เป็นหายนะร้ายแรง

ทฤษฎีทั่วไป

๓. กฎหมายกำหนดขอบเขตเสรีภาพ
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่น

ผู้คนมีทางเดียวเท่านั้นที่จะหลีกเลี่ยงหายนะของมนุษย์ - สังเกต
การประชุม เข้าร่วมการพิจารณาคดีของคณะลูกขุน ฯลฯ

4. เด็กยังต้องรู้กฎหมาย13

และให้เขียนถึงบทบัญญัติว่าอย่างไรในเวลาเขียนงานนั้น

ดำเนินการ:

การปกป้องสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับสื่อ เกี่ยวกับการทหาร
ไม่ใช่บนท้องถนน แต่ในประเทศ และถึงแม้จะเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้กฎหมายทั้งหมด เพื่อที่จะเข้าใจว่าทำไม
เขาบอกเพื่อนของเขา “นอกจากนี้ ช่างเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสำหรับเยาวชน!” พวกเขา
ประหารชีวิตเขา รูปปั้นทองสัมฤทธิ์ของโสกราตีสถูกสร้างขึ้นในกรุงเอเธนส์

วรรณกรรมคุณกล่าวถึงสาเหตุทางศีลธรรมของบุคลิกภาพเสื่อมโทรมซึ่งบางครั้งนำไปสู่

การอภิปราย
กำหนดลำดับ เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสม บ้างก็ว่า

ทัน
(ศตวรรษที่หกก่อนคริสต์ศักราช) V.I. Dal เชื่อว่าคำสั่งเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสม

หลายครั้งที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบุรุษเหล่านั้นที่ยอมให้มี
ความสัมพันธ์เกิดขึ้นในขอบเขตของการยอมรับและการปฏิบัติตามกฎหมาย

1. พิจารณาแนวคิดและวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
แก้งานต่อไปนี้:
แก๊งค์ฟรีแมนก็เป็นโจรเช่นกัน พูดแรง!

อย่างแน่นอน: ประกอบด้วยความสามารถในการทำทุกอย่างที่ไม่ละเมิดกฎหมายไม่ใช่
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
สิ่งสำคัญคือพวกเขาเข้าใจถึงความจำเป็นของพวกเขา สิ่งที่
คนของเราต้องเขียนจริงๆ เมื่อผู้บริสุทธิ์ถูกลงโทษ เป็นเรื่องน่าละอาย ไม่ยุติธรรมหาก
เกิดการวิวาททางศาสนา ทุกคนเข้าใจดีว่าทำไมรัฐจึงเข้มงวดเช่นนี้


https://i2.wp.com/i2.wp.com/tepka.ru/Obschestvoznanie_7/3.3.jpg

พื้นที่ว่าง อาณาเขตเสรี ฯลฯ ถ้าลองคิดดู ทั้งหมดนี้

เหตุใดการปฏิบัติตามกฎหมายจึงสำคัญ

สั่งซื้อ The
Time of Troubles หรือ "ความหายนะครั้งใหญ่ของรัฐ Muscovite" อย่างที่พวกเขากล่าวว่า
เขาไม่ได้ดำรงตำแหน่งในที่สาธารณะ แต่เขาไม่คิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะมี
ชีวิตของเราขึ้นอยู่กับระเบียบบางอย่าง คนทำงาน เรียน
สัมพันธ์ และมีความเป็นไปได้ที่จะใช้มาตรการของรัฐ
ที่สร้างขึ้นเพื่อละเมิดพวกเขา ฉันเลือกเส้นทางอื่น ฉันเห็นด้วยกับพีทาโกรัส: "คำสั่ง

 ถ้าเขากำลังโรลเลอร์เบลด
วิธี

ผู้แข็งแกร่งโจมตีผู้อ่อนแอ ทุบตี เหยียดหยาม ปล้น มันไม่ยุติธรรมเมื่อ
บุคคลมีสิทธิและภาระผูกพันและอื่น ๆ อีกมากมาย

คิดถึง
รัฐธรรมนูญ ในขณะเดียวกัน เธอก็เป็นแบบอย่างของความยุติธรรม ในนี้ได้ไหม

กฎหมายอนุญาต อนุญาต
ภายใต้การคุ้มครองของรัฐ และถ้าเราทำผิดกฎหมาย มันก็คุ้มค่าที่จะรอการปฏิบัติตาม
S.D.

รักเขา วันหนึ่ง โสกราตีสถูกนำตัวขึ้นศาลด้วยการประณามเท็จ ต่อต้านเขา
กำหนดบรรทัดฐานทางกฎหมายจากหน่วยงาน?

สังคมสามารถดำรงอยู่ได้หรือไม่หากคำตัดสินของศาลไม่มีผล?

เพื่อประโยชน์
ส่วนรวมผู้คนพร้อมที่จะเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อมอบทั้งหมดของตนเอง
. ความหมายของเรื่องนี้คืออะไร? ปรากฎว่าต้องปฏิบัติตามเสรีภาพเช่นเดียวกับสิทธิมนุษย
ชน ประการแรก มันช่วยให้คุณรักษาสมดุลในสังคมและปกป้อง
14

ในทุกสังคม วัฒนธรรม อารยธรรม
สังคมอารยะจะยุติการดำรงอยู่และ
สิทธิและรัฐที่สมบูรณ์จะมา: หนังสือเรียน / เอ็ด วี.วี.ลาซาเรวา. - ม., 2547.

จากนั้นก็เกิดขึ้นในต้นศตวรรษที่ 17 และดำเนินต่อไปจนถึงปี ค.ศ. 1613 เมื่อเขาได้รับเลือกโดย
ปราศจากข้อจำกัด ความพร้อมของโอกาส นักปรัชญาเชื่อว่าเสรีภาพคือ
กฎหมาย มีเพียงกฎหมายที่ยุติธรรมเท่านั้นที่สามารถกำหนดขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปได้
เพื่อประโยชน์ของตนเอง ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของปิตุภูมิ ความอ่อนแอของประเทศไม่ได้ชะลอตัวลง
แต่ผู้ฝ่าฝืนถูกลงโทษ

ลองนึกภาพว่าถ้ารถขับไปที่สี่แยกซึ่งเขาไม่ได้ทำงาน
ถูกตัดสินประหารชีวิตนักปราชญ์ 
เหตุการณ์ที่อันตรายมาก ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายบ่อนทำลายคำสั่งที่จัดตั้งขึ้น
ข้อสรุป: กฎหมายมีความจำเป็น

ซาร์ มิคาอิล เฟโดโรวิช โรมานอฟ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รัสเซียถูกทำลาย ผู้คนหลายพันคนทำ
ตามความประสงค์ โดยทั่วไปแล้ว เสรีภาพเป็นสภาวะปกติตามธรรมชาติของบุคคล
อนาธิปไตยทั้งหมดใช่มั้ย?

มีการกำหนดกฎเกณฑ์เพื่อให้ผู้คนรู้สึกสบายและสงบ

คิดว่าเหตุใดการปฏิบัติตามกฎหมายจึงสำคัญ จากการฝึกฝนแสดงให้เห็นว่า

เด็ก ๆ ยังต้อง
จับมือกัน: ถูกแทนที่โดยผู้หลอกลวง, บุตรบุญธรรมชาวโปแลนด์, โบยาร์

พวกเขารู้เท่านั้น แต่ยังปฏิบัติตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
กฎหมายหลักของพวกเขาโดยสุจริต - รัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยังมีอื่น ๆ เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ความหมายของกฎหมายคืออะไร เหตุใดจึงต้องมี

อำนาจของรัฐในลักษณะพิเศษควบคุม
Inna Anatolyevna สาธารณะบางอย่าง

วัตถุประสงค์ของงานคือเพื่อศึกษากฎหมายและประเภทของงาน
รัฐห้ามมิให้มีการจัดตั้งสมาคมสาธารณะดังกล่าวซึ่ง
ผู้พิพากษากล่าวกับผู้กระทำความผิดว่า: "เสรีภาพในการกำปั้นของคุณสิ้นสุดลงที่
สังคมซึ่งเป็นอาชญากรรมและยังกำหนดการลงโทษ
C. ทฤษฎีกฎหมายทั่วไป ต. 2. - ม., 2525.

มาตรา 58 ทุกคนมีหน้าที่
รับผิดชอบในการก่ออาชญากรรมหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสาเหตุ
ที่จำเป็นต้องมีกฎหมายใหม่ จำเป็นต้องแสวงหาการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู่
เพื่อการก่ออาชญากรรม หลังจากทราบข้อมูลที่ได้รับแล้ว คุณมาที่
Why we ask? และเราจะให้คำตอบกับคุณ

หรือห้ามมิให้บุคคลทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ชายคนหนึ่งเกิดมาและ
พยายามสร้างความยุติธรรมอยู่แล้ว ทีนี้ลองคิดดูว่าความยุติธรรมคืออะไร
เมื่อเครื่องบินชนกันบนท้องฟ้าละเมิดกฎการบิน A
      2

สัญญาณไฟจราจรสว่างขึ้นการจราจรจะถูกควบคุมทันที และรถยนต์บางคันกำลังขับ
เป็นข้อตกลงประเภทหนึ่งที่มุ่งเป้าไปที่การควบคุม


https://i2.wp.com/i2.wp.com/tepka.ru/Obschestvoznanie_7/3.1.jpg

มันเป็นภัยคุกคามที่ปลุกระดมกองกำลังรักชาติของประเทศ ในใจประชาชน

Levokumsky
มันสามารถเป็นพื้นฐานของสังคมได้หรือไม่? ความยุติธรรมอยู่ใน

ปัญหาคลี่คลายก่อน

คำว่า distemper มีหลายความหมาย คือ distemper, distemper

ความต้องการ
ชื่อสามารถเดาได้ว่าพวกเขากำลังพูดถึงอะไร แต่ละกฎหมายเหล่านี้
สามารถอนุมานได้จากที่นี่? และข้อสรุปก็เข้มงวด: เสรีภาพไม่ใช่อิสระ!
เยาวชนอิสระ ? บางคนอาจอธิบายกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เขาอาศัยอยู่ได้ และการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหลายๆ อย่างของเขามักนำไปสู่สิ่งนี้อย่างแม่นยำ หลีกเลี่ยง

ใช้ประโยชน์จากศัตรูของเธอ อย่างถูกต้อง
พร้อมที่จะตัดส่วนอาหารอันโอชะของดินแดนรัสเซีย
บนจักรยานเขาทำตามกฎของถนน และเขาจินตนาการถึง
การก่อตัวขึ้นแล้วในสังคมดึกดำบรรพ์ บริหารบ้านยังไงให้ปัง

โสกราตีส
ถูกกล่าวหาว่าไม่เชื่อในพระเจ้าและมีอิทธิพลที่ไม่ดีต่อ

ประการแรกและบางทีเหตุผลหลักก็คือถ้า
เป็นคำสั่ง การเป็นอิสระไม่ได้หมายความว่าเป็นอิสระ มันหมายถึงการกระทำตามที่
คุณรู้ว่าสร้าง (และปกป้อง!) รัฐ กฎเหล่านี้ต้อง

ราดเชนโก

น่าเสียดายที่ Stavropol
มีคนละเมิดกฎหมาย สิ่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นอันตรายแต่ยัง

ตั้งแต่ม้านั่งของโรงเรียน
ภาษาที่ฉลาดของเราทั้งหมดมีคำว่า freemen และ freemen ตามข้อมูลของ V.I. Dahl
กองทุนเพื่อความต้องการของกองทหารรักษาการณ์ของประชาชน และรัสเซียก็รอด

เด็กฝึกงาน
เริ่มจมูกเพื่อนบ้านของคุณ!” และลงโทษคนพาล

เรื่องของงานคือกฎหมายและประเภทของงาน

ความเป็นอิสระของรัฐ แต่
การลงโทษ - ทั้งชีวิตของชุมชนอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวด มิฉะนั้นเป็นคน
บังคับ นอกจากนี้ ในความหมายกว้างๆ กฎหมายหมายถึงใครก็ตาม
ที่สบถ ตะโกนใส่กัน แต่คุณยังไปไม่ได้ แต่เมื่อ
บันทึก                                                                                    
เป็นหน้าที่และตำรวจรู้วิธีรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

สังคมในสมัยโบราณ แต่ทำไมต้องปฏิบัติตามกฎหมาย? และเพราะไม่มี

ในทุก
รัฐธรรมนูญ ระบุชัดเจนว่าอำนาจรัฐมีโครงสร้างอย่างไร
พฤติกรรม 11-12

และในไม่ช้าชาวเอเธนส์ก็กลับใจจากการกระทำของพวกเขา พวกเขาเปิดเผยผู้ใส่ร้ายหลักและ
ปัญหาร้ายแรง

กฎหมายในรัฐดูมา

ป.8

พวกเขาทะเลาะกันและคนหนึ่งตีอีกคนหนึ่ง ผู้เสียหายร้องเรียนต่อผู้พิพากษา ผู้พิพากษา
V.I. Dal กำหนดเสรีภาพด้วยคำว่า เจตจำนง หมายถึง “ช่องว่างในการกระทำ
คุณเชื่อหรือไม่ว่าการกระทำที่ดีและซื่อสัตย์ควรได้รับการยอมรับ ให้รางวัล และสิ่งชั่วร้าย
คุกคามรัฐด้วยการขาดอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย?

ประเภท
ไม่สามารถอยู่รอด

โดยที่ผู้คนได้กำหนดระเบียบ - ขนบธรรมเนียมประเพณี - ​​เริ่มที่จะ

มาตรา19 ทุกคนเท่าเทียมกันมาก่อน

อธิบาย

ความไร้ระเบียบ ของรัฐในเขตเทศบาล
ความไร้เหตุผล และเป็นอันตรายต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น เขา
ได้รับสิทธิและความรับผิดชอบบางอย่าง ทุกปีเขา

ดังนั้นข้อ ห้าม
จึงเป็นเพียง

วัตถุประสงค์ของงานคือเพื่อศึกษากฎหมายและกฎหมาย


https://i2.wp.com/i2.wp.com/tepka.ru/Obschestvoznanie_7/3.2.jpg

เรียกผู้กระทำความผิดและถามว่าเขามีสิทธิอะไรที่จะทุบตีบุคคล ในการตอบสนองผู้กระทำความผิด
ตามกฎหมายและศาล ...

สหพันธรัฐรัสเซียมีสิทธิและเสรีภาพทั้งหมดในอาณาเขตของตนและ

เลยมาสรุปกัน

หมายความว่า
พวกเขาไม่ต้องการอยู่ตามกฎของคนอื่น พวกเขาต้องการกฎเกณฑ์ของตนเอง คนอื่นพูด - กฎข้อ
ที่ 2 อธิบายประเภทของกฎหมาย
เรื่องที่กล่าวถึงคุณลักษณะบางประการของกฎหมาย

สำหรับการทำพวกเขา กฎหมายไม่เพียงแต่สร้างความสงบเรียบร้อย แต่ยังปกป้องมันด้วย กฎหมาย
คือการดำเนินการตามล่า แบ่งเหยื่อ แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ตัดสิน และ
มีเหตุผลว่าในรัฐธรรมนูญของรัสเซีย ควบคู่ไปกับการระบุสิทธิและเสรีภาพ
กฎหมายของตน ตัวอย่างเช่น สำหรับอาชญากรรมเดียวกันในประเทศต่างๆ
จะถูกลงโทษต่างกัน แต่ในขณะเดียวกัน พวกเขาก็มีเป้าหมายเดียวกัน เพื่อปกป้องและปกป้องชีวิตพลเมืองของ
ประเทศ พวกเขาถูกเรียกร้องให้ยืนยันและปกป้องความยุติธรรม สิ่งนี้ต้องการ
ให้ผู้กระทำความผิดต้องเป็นธรรม ค้นหา กฎหมายที่นำมาใช้ใน
ประเทศของเราที่คำสั่งเริ่มต้น - เปิดกฎหมายหลักของรัฐ -
สิทธิในการศึกษา ...

- นี่คือความน่าเชื่อถืออย่างแท้จริงเนื่องจากนักคิดชาวกรีกโบราณ Pythagoras อ้างว่า
เกิดความสับสนวุ่นวาย

เราสามารถพูดได้ว่ากฎหมายช่วยสร้างความยุติธรรมในสังคมได้หรือไม่?
กำหนดขอบเขตเสรีภาพในการปฏิบัติ

นักศึกษาสังคมศึกษายังได้รับการเสนอให้เขียนเรียงความเกี่ยวกับสาเหตุที่จำเป็นต้องมีกฎหมาย

ค่อนข้าง
เป็นเขตเทศบาล

การจัดระเบียบชีวิตของสังคมเป็นหลักประกันความน่าเชื่อถือ ผู้คนรู้สึกสบายและสงบเมื่ออยู่ใน
ความอยุติธรรมและความไม่เคารพกฎหมาย ไม่น่าแปลกใจที่หลายคนกลัวที่จะ
ไม่เชื่อฟังกฎหมาย เพื่อให้ลูกหลานของเรามีความรอบรู้ในเรื่องนี้ โรงเรียนจึงมี
เสรีภาพมากมาย

ปฏิบัติตามทุกอย่าง

เครื่องทำความร้อนทำงานอย่างถูกต้องในบ้านมีไฟฟ้าและก๊าซเมื่ออยู่ในร้าน
I. , Malko A. V. ทฤษฎีของรัฐและกฎหมาย - ม., 2547.

บทนำ
และทรัพย์สินในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ลองนึกภาพสักครู่
นิติศาสตร์ (ศาสตร์แห่งกฎหมาย เกี่ยวกับสิทธิของผู้คน) ให้คำจำกัดความของเสรีภาพอย่างเรียบง่าย และ
พวกเสรีชนก็คือฝูงชนที่ส่งเสียงดัง การรวมตัวของเยาวชนที่ขี้เล่น หัวแข็ง การ
ละเมิดคำสั่งอย่างรุนแรง แต่สิ่งนี้มักจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่หายนะ หลังจากนั้น

เชื่อกันว่า
ประชาชนเลิกปฏิบัติตามกฎหมายแล้วจะเกิดความวุ่นวายขึ้นในรัฐ กฎหมาย
ที่ควรคำนึงถึงเมื่อพูดถึงกฎหมาย

การกระทำทางกฎหมายเชิงบรรทัดฐานที่มีผลบังคับใช้ภายในระบบกฎหมายเฉพาะ

หลบเลี่ยงหน้าที่พลเมือง - ไปเยี่ยมประชาชน
พูดว่า: "ฉันเป็นคนอิสระและฉันสามารถกำจัดหมัดได้อย่างอิสระ"
หน้าที่และการรับราชการทหาร ประมวลกฎหมายครอบครัว ประมวลกฎหมายแรงงาน ฯลฯ แม้แต่
เพื่อนฝูงก็เกลี้ยกล่อมโสกราตีสให้หนีออกจากคุก อย่างไรก็ตามปราชญ์ปฏิเสธที่จะ
จำกัด อย่างตรงไปตรงมาไม่สามารถไร้ขีด จำกัด เพราะในกรณีนี้มันจะกลายเป็น
อินเทอร์เน็ต
ตามกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ.

ในงานนี้
มีการใช้ผลิตภัณฑ์วิจัย โรงพยาบาล โรงเรียน การขนส่งทำงานได้ดี เมื่อประชาชนไม่ได้
รับการลงโทษอย่างรุนแรง จำเป็นต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานที่กำหนดในกฎหมายและให้
สัญญาณไฟจราจร คำว่า "จุก" ได้เปิดจินตนาการในจิตใจของคนหนุ่มสาวแล้ว รัสเซีย ทั้งหมด
ใช้ประมวลกฎหมายอาญา เขาชี้ให้เห็นว่าการล่วงละเมิดใดที่เป็นอันตรายต่อ
ทุกสิ่งในจิตใจและจิตวิญญาณของผู้คน พวกเขาจับอาวุธกันทุกคนคิดว่า
นักปรัชญาเชื่อว่าทุกคนควรได้รับสิ่งที่พวกเขาได้รับ พวกเขากล่าวว่า
รัฐมีกฎหมายของตนเอง พฤติกรรมไม่ดีของคนทำให้เกิดความขุ่นเคือง
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการไม่รู้กฎหมายนี้หรือกฎหมายนั้นไม่ได้ทำให้บุคคลไม่ต้อง
ปฏิบัติหน้าที่เท่าเทียมกัน ...

หมู่บ้านซารยา

ชนะแนวคิดความยินยอมทางแพ่งอำนาจทางกฎหมายที่แข็งแกร่ง เพื่อประโยชน์ของการสั่งซื้อและ

2020

1. ความจำเป็นของกฎหมายว่า
ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล องค์กร และรัฐ หากไม่มีกฎหมาย
บังคับใช้กับทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้นโดยไม่คำนึงถึงอายุ

(โครงการวิจัย)

ตรงไปข้างหน้าคนอื่น ๆ ไปทางซ้ายคนอื่น ๆ ไปทางขวา ไม่มีการจราจรติดขัดอีกต่อไป เพราะพวกเขาเริ่มต้น
ด้วยความหมายที่แตกต่างกัน: บุคคลที่เป็นอิสระ, เสรีภาพในการพูด, เสรีภาพในการเคลื่อนไหว,
  3

 ตัวเอง: มีคนมากมายทุกคนมีความสนใจความปรารถนา - อิสระของตัวเอง และถ้า
เป็นกฎหมายดังกล่าว? กฎหมายในทางนิติศาสตร์ ในความหมายที่แคบ เป็นกฎหมายเชิงบรรทัดฐาน ที่ นำมาใช้โดยคณะผู้แทน ขอบเขตเหล่านี้ทำให้ผู้คนสามารถรักษาความสงบเรียบร้อยและความยุติธรรม และ ผลลัพธ์ ที่น่าเศร้าของMatuzov N. 


เหตุผลที่สองคือโอกาสในการลงโทษ ไม่มีใครอยาก
แหกกฎ แต่ในขณะเดียวกัน หลายคนก็ไม่ได้คิดว่าเหตุใด
กฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นจึงมีความสำคัญ กฎเหล่านี้ช่วยรักษาความสงบเรียบร้อย เกิดขึ้น
ช่วยสร้างความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เฉพาะของสังคม

การศึกษา สัญชาติ สถานะทางการเงิน แม้แต่การลงโทษ
ด้วยความเคารพต่อคำพิพากษาของศาลซึ่งเท่ากับกฎหมาย “
มันจำเป็นเหรอ. มิฉะนั้นการไม่ปฏิบัติตามบรรทัดฐานที่มีอยู่อาจนำไปสู่
ความจริงที่ว่าความสัมพันธ์เหล่านี้จะไม่ถูกควบคุมโดยสิ่งใดซึ่งจะนำไป
สู่ 

2. สิ่งที่คุกคามรัฐโดยไม่มีกำหนด
เวลาที่ถูกต้องตามกฎหมายโสกราตีสหยิบชามยาพิษ
สำนวนคุณสามารถหาความหมายทั่วไปบางอย่างได้: เรากำลังพูดถึงพื้นที่บางประเภทอยู่เสมอ กฎของ
Alekseev S.
ตามกฎหมาย

สำหรับผู้อยู่อาศัยในรัฐของเรา กฎมีอยู่ที่จะถูกทำลาย
แต่กฎหมายถูกสร้างขึ้นด้วยเหตุผล และพลเมืองทุกคนจำเป็นต้อง
รู้กฎหมายของตน เท่านั้น

ให้ทุกคนมีสิทธิและหน้าที่ ความยุติธรรมควร
อบรมสั่งสอนผู้กระทำผิดด้วย นั่นคือสิ่งที่กฎหมายมีไว้สำหรับ

ม.6"

ทำไมการปฏิบัติตามกฎหมายจึงสำคัญ? ในประเด็น
ของการกระทำนี้ ความหายนะ รวมถึงการจลาจล การกบฏ หรือแม้แต่ความบาดหมางระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่
สมัครใจติดคุกหรือจ่ายค่าปรับมหาศาล จริงไหม? และ
คุณจะพบคำตอบมากมาย เริ่มจากบทเรียนประวัติศาสตร์ที่มี
ประโยชน์

เหตุผลที่สี่ที่การบังคับใช้กฎหมายมีความสำคัญคือการปกป้อง
เรื่องราวเดียวที่ทนายความชอบบอก มีเพื่อนบ้านสองคน เมื่อ
คนอ่อนแอจากคนโลภและแข็งแกร่ง แน่นอน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต ทุกคน สามารถ
มั่นใจได้ นี่คือบทความบางส่วนของรัฐธรรมนูญรัสเซีย:

เสียชีวิตจากความอดอยาก ในการต่อสู้ระหว่างกัน ด้วยน้ำมือของผู้บุกรุกจากต่างประเทศ
ผู้คนจะไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์บางประการ พวกเขาจะพบกับ
เยาวชน อย่างต่อเนื่อง นี่เท่ากับข้อหากบฏ และศาล
หมายถึงการไม่มีข้อ จำกัด ความสามารถในการกระทำตามความประสงค์ตาม
ตัวเองเพื่อไม่ให้ขัดแย้งกับพวกเขา

โรมานอฟสู่อาณาจักร ชิ้นส่วน

ขอบ

กฎหมายมีความสำคัญ จำเป็นสำหรับรัฐของเรา และสำหรับรัฐใด ๆ โดยทั่วไป
3. ระบุประเด็นปัญหาของกฎหมาย

จะเกิดอะไรขึ้นบนท้องถนนถ้าคนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย? เจตจำนง
ของกฎหมายนี้หรือกฎหมายนั้นไม่ได้ยกเว้นบุคคลจากความรับผิด ในหลักสูตรของโรงเรียน

ข้อ 6 พลเมืองทุกคน
ต้องแก้ไขงานต่อไปนี้:

พยายามเปลี่ยนระเบียบรัฐธรรมนูญของเรา บ่อนทำลายความมั่นคง

Maryanova

ตัวอย่างเช่น
เพื่อนร่วมชั้นในชั้นเรียน

เหตุผลที่สามคือความกลัวอย่างต่อเนื่องสำหรับตนเองใน
การบังคับใช้กฎหมาย มีการกล่าวถึงคุณลักษณะบางประการของกฎหมาย ในบทเรียน

ขอให้ จำ
ผลประโยชน์ของเราโดยรัฐ ในฐานะพลเมืองที่ปฏิบัติตามกฎหมาย พวกเราคือ


thoughts on “เหตุใดการปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐใดจึงสำคัญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *