วิธีพิสูจน์แบตเตอรี่ วิธีพิสูจน์แบตเตอรี่

วิธีพิสูจน์แบตเตอรี่ วิธีพิสูจน์แบตเตอรี่

 • ทำรายชื่อผู้เห็นเหตุการณ์ คำให้การของพยานจะช่วยเพิ่มโอกาสในการลงโทษผู้กระทำความผิดและพิจารณาคดีได้ทันท่วงที หากมี ให้แนบสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบของภาพถ่าย วิดีโอ หรือเครื่องบันทึกเสียง พวกเขาจะอนุญาตให้คุณยืนยันการเรียกร้องของคุณและช่วยศาลในการตัดสินว่ามีความผิดต่อผู้โจมตี
 • ดึงผม;

 การทุบตีคืออะไร?

หากในขณะที่กระทำความผิด คุณอยู่กับผู้กระทำความผิดตามลำพัง ให้โทรแจ้งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทันที ตำรวจต้องตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อค้นหาอาวุธอาชญากรรม ตลอดจนร่องรอยเลือดจากสิ่งของรอบตัวคุณและสิ่งของรอบตัว

ด้วยการให้รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่แบตเตอรี่หมด คุณสามารถเพิ่มโอกาสในการนำผู้กระทำความผิดมาสู่กระบวนการยุติธรรมได้ หลักฐานที่เป็นรูปธรรมที่เป็นรูปธรรมของการกระทำความผิด หากไม่มีพยาน ก็คือวิดีโอที่ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน)

 • ผ่านการตรวจสุขภาพ หลังจากที่คุณส่งใบสมัครแล้ว คุณควรได้รับการส่งต่อเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ จากผลลัพธ์ของข้อความผู้เชี่ยวชาญจำเป็นต้องออกข้อสรุป เป็นการยืนยันหลักของการบาดเจ็บทางร่างกายที่ได้รับ

 คุณตกเป็นเหยื่อของการทุบตี - จะทำอย่างไร?

หนึ่งในการละเมิดที่พบบ่อยที่สุดในชีวิตประจำวันคือการทุบตี เพื่อนำผู้กระทำความผิดไปสู่ความยุติธรรม จำเป็นต้องพิสูจน์ความผิดของเขา ในเวลาเดียวกัน หลายคนไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรถ้ามีคนถูกทุบตีและไม่มีใครเห็น เราจะพิจารณาสิ่งนี้รวมถึงความแตกต่างอื่น ๆ ในบทความที่นำเสนอ

 • พัด;
 • หยิก;

ตามบรรทัดฐานปัจจุบันของกฎหมายภายในประเทศ ผู้กระทำผิดจะต้องรับผิดตามมาตรา 116 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย

การเฆี่ยนตีเป็นการกระทำซ้ำๆ ของอาชญากร ซึ่งเป็นผลมาจากการทรมาน แต่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพและสูญเสียความสามารถในการทำงาน

 • โทรหาแพทย์ คุณยังมีสิทธิเรียกทีมแพทย์ไปยังที่เกิดเหตุ หรือไปที่ห้องฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดด้วยตัวคุณเอง คุณจะต้องให้ความช่วยเหลืออย่างมืออาชีพและออกความเห็น นี่คือคำอธิบายแบบเต็มของความเสียหายที่ได้รับ เอกสารจะระบุเวลาและวันที่หมุนเวียนเสมอ

หากไม่มีหลักฐานการถูกทุบตี ให้ไปพบแพทย์และบ่นว่ารู้สึกไม่สบายหรือเจ็บปวด ข้อเท็จจริงนี้สะท้อนให้เห็นในเวชระเบียนของคุณเสมอ

 • กิจกรรมอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรง

นอกเหนือจากการนำตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ผู้เสียหายขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าชดเชยทางศีลธรรมและวัสดุสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น (เช่น เสื้อผ้าขาด สมาร์ทโฟนที่ชำรุด และอื่นๆ)

 • ยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ใบรับรองจากสถาบันการแพทย์เกี่ยวกับการเฆี่ยนตีเป็นหลักฐานโดยตรงว่ามีการกระทำที่ผิดกฎหมายต่อคุณ แนบไปกับใบสมัครที่คุณจะมอบให้ผู้ตรวจสอบในไม่ช้า

จดจำ! การตีเป็นชุดของการกระทำที่ส่งผลให้เกิดความเจ็บปวดทางกายโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับผลลัพธ์ที่ดี คุณไม่ควรละเลยความช่วยเหลือจากทนายความ ขอแนะนำให้ขอรับการสนับสนุนทางกฎหมายทันทีหลังจากที่ได้กระทำการเฆี่ยนตี ในกรณีนี้ ผู้เชี่ยวชาญจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนของเหยื่อในโครงสร้างของรัฐ เขาจะเตรียมชุดเอกสารอย่างอิสระสร้างกลยุทธ์ในการปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าและให้คำแนะนำในเวลาที่เหมาะสม

บันทึก! ภายใต้กฎหมาย ระยะเวลาในการเรียกร้องแบตเตอรี่คือ 24 เดือนนับจากวันที่เกิดอาชญากรรม

กฎนี้เรียกว่าข้อกล่าวหาส่วนตัวและสาธารณะ ดังนั้น การดำเนินคดีอาญาจะเริ่มต้นขึ้นตามคำร้องขอของผู้เสียหายหรือตัวแทนอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ยังเกิดขึ้นอีกว่าหลังจากได้รับการเฆี่ยนแล้ว เหยื่อยังคงทำอะไรไม่ถูก หรือต้องพึ่งพาผู้กระทำความผิดโดยตรง ที่นี่อัยการจะดำเนินการเพื่อเริ่มต้นคดีอาญา

ต้องทำอะไรเพื่อดึงดูดอาชญากรภายใต้ประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย?

การเต้นจะแสดงโดยการกระทำดังต่อไปนี้:

 • เกา / บีบผิว;

ในศาล คดีของคุณจะได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาแห่งสันติ เมื่อพิจารณาถึงเหตุการณ์ในศาล จำเป็นต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความผิดของผู้กระทำความผิด หากปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างสันติร่วมกับจำเลยคดีก็จะปิดลงแต่เฉพาะกรณีที่คำพิพากษายังไม่ผ่าน

 • ติดต่อตำรวจ. ดังนั้นคุณจึงเริ่มต้นการมาถึงของทีมในที่เกิดเหตุ พนักงานต้องดำเนินการตรวจสอบ สัมภาษณ์พยาน และผู้กระทำความผิดเอง ผลลัพธ์ที่ได้จะได้รับการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร - เป็นฐานหลักฐานที่รวบรวมไว้สำหรับการพิจารณาคดีต่อไป

หากต้องการนำผู้กระทำความผิดไปสู่กระบวนการยุติธรรม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง

เป็นไปได้ไหมที่จะพิสูจน์การเฆี่ยนตีโดยที่ไม่มีพยาน?

หลังจากการทุบตีเหยื่อจะถูกปกคลุมไปด้วยร่องรอยลักษณะต่างๆ ในรูปแบบของการบาดเจ็บภายนอกต่างๆ สิ่งเหล่านี้เป็นหลักฐานโดยตรงของการกระทำผิดทางอาญา ดังนั้นก่อนอื่นคุณต้องจัดทำเป็นเอกสาร
จะพิสูจน์การโจมตีได้อย่างไร? คำแนะนำโดยละเอียด

นอกเหนือจากการนำความรับผิดชอบทางอาญาแล้ว ผู้เสียหายในแถลงการณ์อาจเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับความเสียหายทางศีลธรรม

สำคัญ: เพื่อพิสูจน์ความจริงของการทุบตี คุณควรยื่นคำร้องต่อกรมตำรวจทันที หรือเรียกหน่วยตำรวจไปที่ที่เกิดเหตุ

 • ทุกกรณีของการบาดเจ็บทางร่างกายมีความเฉพาะตัวและเป็นรายบุคคล
 • ความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ในเชิงบวกขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่?

ด้วยข้อมูลเฉพาะของฐานหลักฐาน เพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เสียหาย เราขอแนะนำให้คุณขอความช่วยเหลือจากทนายความที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ในกระบวนการพิสูจน์ จำเป็นต้องยืนยัน:

ภาระในการพิสูจน์ความผิดในคดีฟ้องร้องส่วนตัวตกอยู่กับเหยื่อ

ใส่หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

สำคัญ: จากการพิจารณาคดี เราสามารถสรุปได้ว่าจำนวนเงินค่าชดเชยที่ผู้เสียหายเรียกร้องค่าชดเชยนั้นแตกต่างอย่างมากจากค่าชดเชยที่ศาลมอบให้

 • การกระทำที่รุนแรงนั้นกระทำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ

ใบสมัครของคุณได้รับการยอมรับแล้ว!

การพิจารณาคดีตามมาตรา 116 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซียเกิดขึ้นที่ความยุติธรรมของสันติภาพ ผู้เสียหายทำหน้าที่เป็นผู้ต้องหา ก่อนการพิจารณาคดี คู่กรณีอาจบรรลุข้อตกลงฉันมิตรได้

 

ตามประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย การทุบตีถือเป็นการกระทำที่รุนแรงซ้ำแล้วซ้ำอีกซึ่งทำให้เกิดความเจ็บปวด แต่ไม่ได้ก่อให้เกิดความผิดปกติทางสุขภาพแม้แต่น้อย

เกิดข้อผิดพลาด

 • ถามทนาย

นอกจากนี้ หลักฐานหนึ่งในกรณีที่ไม่มีพยาน อาจเป็นการบันทึกวิดีโอทางโทรศัพท์

โหวตของคุณได้รับการยอมรับ

ภายใน 5 นาที ทนายความจะติดต่อคุณและตอบคำถามของคุณ

จะพิสูจน์การเฆี่ยนตีโดยไม่มีพยานได้อย่างไร?

บนพื้นฐานของการสมัคร คุณจะถูกนำไปตรวจร่างกาย อันเป็นผลมาจากการที่จะมีการสรุปผล รวมถึงการระบุวันที่และเวลาของการเตรียมการ

จะพิสูจน์การโจมตีได้อย่างไร?

 

พนักงานของหน่วยงานภายในจะตรวจสอบที่เกิดเหตุ ดำเนินการสำรวจผู้เห็นเหตุการณ์ ตลอดจนบุคคลที่ทำร้ายร่างกาย ผลการสำรวจจะถูกบันทึกไว้และใช้เป็นหลักฐานในศาล

ระยะเวลาที่ จำกัด ภายใต้มาตรา 116 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซียคือ 2 ปีนับจากวันที่เกิดอาชญากรรม

 • ความเป็นจริงของการตี;
 • การทำความเข้าใจพื้นฐานของกฎหมายนั้นมีประโยชน์ แต่ไม่รับประกันความสำเร็จของผลลัพธ์


อธิบายปัญหาสั้น ๆ และฝากรายละเอียดการติดต่อของคุณไว้

ช่องที่ต้องกรอก

ประสบการณ์ตั้งแต่ปี 2554 ฉันเชี่ยวชาญในการเป็นตัวแทนผลประโยชน์ในศาล ฉันทำงานกับทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

ข้อมูลบนไซต์อาจล้าสมัย เราขอแนะนำให้คุณติดต่อทนายความเพื่อชี้แจงคำถามของคุณ

ช่องที่ต้องกรอก

ในสถานการณ์ที่ไม่มีร่องรอยการทุบตี คุณควรปรึกษานักบำบัดด้วยอาการปวด ข้อเท็จจริงนี้จะสะท้อนให้เห็นในเวชระเบียน

สำคัญ: ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย การเฆี่ยนตีจัดเป็นคดีฟ้องร้องส่วนตัว ดังนั้นคดีอาญาจึงเริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้เสียหายร้องขอเท่านั้น

สิ่งที่สำคัญเป็นพิเศษคือการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุหากไม่มีพยานในอาชญากรรม รายละเอียดของเหยื่อเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น การตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อตรวจหาอาวุธอาชญากรรม ร่องรอยของเลือดบนพื้น ผนัง ตลอดจนการศึกษาวัสดุชีวภาพที่รวบรวมไว้จะช่วยพิสูจน์ได้ ศาลว่าการเฆี่ยนตีต่อจำเลย

หลักฐานหลักในการเฆี่ยนตีคือคำให้การ

เราดีใจที่บทความนี้เป็นประโยชน์กับคุณ

ใบสมัครของคุณได้รับการยอมรับแล้ว!

ทนายจะติดต่อกลับโดยเร็ว

สำคัญ! หากคุณกำลังตรวจสอบเคสแบตเตอรี่ของคุณเอง คุณควรจำไว้ว่า:

คุณได้รับคำตอบโดยละเอียดจากทนายความและทราบวิธี
ดำเนินการ

จากสถิติพบว่าอาชญากรรมในครอบครัวที่พบบ่อยที่สุดคือการทุบตีบุคคล

ใส่หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ทนายจะติดต่อกลับโดยเร็ว


หลักฐานการทุบตีภายใต้มาตรา 116 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซียเกิดขึ้นได้อย่างไร!

ปรึกษาเบื้องต้นทางโทรศัพท์หรือเมื่อสั่งโทรกลับ "ฟรี" 

โทรกลับ


04/15/2022

การพิจารณาคดีแสดงให้เห็นว่าการเฆี่ยนตีเป็นหนึ่งในความผิดที่พบบ่อยที่สุดที่กระทำโดยเหตุภายในประเทศ นี่เป็นอาชญากรรมในลักษณะส่วนตัวตามบรรทัดฐานของกฎหมายอาญาปัจจุบันของสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งหมายความว่าการดำเนินคดีทางอาญาจะเริ่มต้นบนพื้นฐานของการยื่นคำร้องโดยพลเมืองที่ได้รับบาดเจ็บ หากมีการบันทึกความเป็นจริงของการเฆี่ยนตี แต่ไม่มีคำแถลง คดีอาญาจะไม่เริ่มต้นขึ้น มาพูดถึงวิธีที่คุณสามารถพิสูจน์ความจริงของการทุบตีและลงโทษผู้กระทำความผิดในการกระทำที่เป็นอันตรายต่อสังคมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย


หลักการทั่วไปและแนวคิดในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงของการทุบตี

การทุบตีเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย มีระยะเวลาสั้น พวกเขาแสดงออกในความจริงที่ว่าความเจ็บปวดทางร่างกายและความทุกข์ทรมานเกิดขึ้นกับพลเมืองที่ได้รับบาดเจ็บ ตัวอย่างเช่น มันสามารถพัด, ผลัก, กำแน่น หลังจากการทุบตี ร่องรอยอาจยังคงอยู่บนร่างกายในรูปแบบของรอยฟกช้ำ รอยฟกช้ำ รอยถลอก รอยขีดข่วน และการบาดเจ็บอื่นๆ สิ่งนี้มีบทบาทสำคัญเนื่องจากจำเป็นต้องบันทึกความเสียหายที่เกิดจากผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับผู้บาดเจ็บ


ขั้นตอนการตีควรเป็นดังนี้:

 • ไปโรงพยาบาลหรือห้องฉุกเฉิน สิ่งนี้จำเป็นในช่วงเวลาที่เหยื่อต้องการมากกว่าความช่วยเหลือ ในสถาบันทางการแพทย์ คุณสามารถบันทึกข้อเท็จจริงของการทุบตีแล้วรับใบรับรองที่เหมาะสมในมือของคุณ
 • เมื่อบุคคลไม่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ ควรติดต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ที่นั่นคุณควรเขียนข้อความว่ามีการเฆี่ยนตี ตัวแทนของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะต้องยอมรับใบสมัครและส่งไปตรวจทางนิติเวช บนพื้นฐานของการสำรวจ จะมีการออกเอกสารที่เหมาะสมให้กับผู้เสียหาย

ตามบรรทัดฐานของกฎหมายอาญาที่จัดตั้งขึ้นของสหพันธรัฐรัสเซียหลักฐานหลักที่ยืนยันการมีอยู่ของการเฆี่ยนตีจะเป็นเอกสารเช่นการตรวจทางนิติเวช นอกจากใบรับรองแล้ว ฐานหลักฐานยังรวมถึงคำให้การของพยานและบุคคลภายนอกในคดีอาญาด้วย นอกจากนี้ยังสามารถติดกล้องวงจรปิดเพื่อพิจารณาคดีได้อีกด้วย


ถ้าไม่มีพยานจะพิสูจน์ความจริงของการทุบตีได้อย่างไร!

หลายคนเชื่อว่าคำให้การของพยานมีบทบาทสำคัญ นี่เป็นความจริงบางส่วน แต่ควรสังเกตว่าไม่จำเป็นเสมอไป หากคุณต้องเผชิญกับการเฆี่ยนตี คุณต้องปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

 • ทันทีหลังจากเกิดเหตุการณ์ ข้อมูลควรได้รับการสื่อสารกับผู้คนให้มากที่สุด คุณสามารถแสดงให้เห็นว่าคุณถูกเฆี่ยนด้วยวิธีใด ระบุชื่ออาชญากรที่กระทำการที่เป็นอันตรายต่อสังคมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อคุณ ควรขอให้พยานบันทึกการเฆี่ยนตี ตัวอย่างเช่น ขอถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอ ซึ่งจะถือเป็นหลักฐานสำคัญ
 • ไม่จำเป็นต้องเล่นเพื่อเวลา เพราะในกรณีที่ถูกทุบตี มันจะเล่นกับคุณ จำเป็นต้องบันทึกความเป็นจริงของการสมัคร และเพื่อจุดประสงค์นี้ คุณควรติดต่อสถาบันการแพทย์ที่ใกล้ที่สุดโดยเร็วที่สุด ที่นั่นคุณจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ข้อเท็จจริงของการตีจะถูกบันทึกไว้และจะออกใบรับรองที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษร จากนั้นเธอก็ถูกแนบไปกับเนื้อหาของคดีอาญา ใบรับรองทำหน้าที่เป็นหลักฐานที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งที่แสดงว่าเหยื่อถูกทุบตี
 • พร้อมใบรับรองโดยไม่ชักช้าติดต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายพร้อมคำชี้แจง โดยรายละเอียดต้องแจ้งพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณ จำเป็นต้องอธิบายรายละเอียดเมื่อได้รับการเฆี่ยนตี ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ อาการบาดเจ็บที่คุณได้รับ ควรแนบการตรวจสุขภาพที่ได้รับมาก่อนหน้านี้เพื่อเป็นหลักฐาน จากข้อเท็จจริงที่แนบมานี้ คุณต้องเขียนคำแถลงพร้อมคำขอให้ดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดที่ทุบตีคุณ

การทุบตีดังที่กล่าวข้างต้นเป็นอาชญากรรมที่ตามกฎหมายเป็นการดำเนินคดีส่วนตัว

แต่บนพื้นฐานของการสมัครที่ส่งมา การตรวจสอบล่วงหน้าจะเริ่มต้นขึ้นโดยไม่ล้มเหลว ระหว่างนี้ รวบรวมพยานหลักฐาน พยาน ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา ถูกสอบปากคำ มีการตรวจสอบว่าผู้ต้องสงสัยมีข้อแก้ตัวหรือไม่และเขาสามารถหลีกเลี่ยงภาระความรับผิดทางอาญาได้หรือไม่ สิ่งเดียวที่ไม่ควรทำในกรณีนี้คือการรายงานรายละเอียดการก่ออาชญากรรมที่ไม่ถูกต้องโดยเจตนา ตามกฎหมายแล้ว เราไม่สามารถถูกกล่าวหาว่าเฆี่ยนตีบุคคลที่เห็นได้ชัดว่าไม่มีความผิดได้ เป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การกล่าวว่าสำหรับการกล่าวโทษที่เป็นเท็จโดยรู้เท่าทันกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซียกำหนดให้รับผิด


เกิดอะไรขึ้นถ้าคุณถูกกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกาย?

การเฆี่ยนตีจะถูกบันทึกและยืนยันด้วยการตัดสินใจที่จะเกี่ยวข้องกับผู้ต้องสงสัยหรือผู้ถูกกล่าวหา ก่อนอื่น คุณต้องดูแลข้อแก้ตัวด้วยตัวเอง คำให้การของพยานบุคคล บุคคลที่สาม บันทึกจากกล้องวงจรปิดสามารถใช้เป็นข้อแก้ตัวได้ นี่เป็นหลักฐานทุกประเภทที่จะยืนยันว่าในขณะที่ถูกทุบตี พลเมืองอยู่ที่อื่น ห้ามมิให้ซ่อนตัวจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยเด็ดขาด คุณต้องร่วมมือกับการสอบสวนหรือสอบสวน คุณควรตอบคำถามให้ละเอียดและสม่ำเสมอว่าคุณอยู่ที่ใดในช่วงเวลาที่ทำการกระทำที่เป็นอันตรายต่อสังคม ควรพิจารณาด้วยว่าหลักฐานความผิดของประชาชนในการทุบตีนั้นมอบให้กับเหยื่อเป็นหลัก


จากนั้นจึงมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐในการสอบสวนและสอบสวน เพื่อการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ขอแนะนำให้คุณติดต่อทนายความจำเลยคดีอาญาที่มีคุณสมบัติและมีความสามารถ ผู้เชี่ยวชาญจะพิจารณาคดีและเลือกกลวิธีที่ดีที่สุดในการปกป้องลูกค้าในกรอบของคดีอาญา


คุณต้องการทนายความด้านยา 228 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซียในมอสโกและภูมิภาคมอสโกหรือภูมิภาคของสหพันธรัฐรัสเซียหรือไม่! เขาอยู่นี่.

ทนายความฝึกหัด - หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย "ปราวาเวด-พลัส" - มีประสบการณ์ด้านนิติศาสตร์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549

   ข้อสรุปที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้ยังได้รับการยืนยันโดยการพิจารณาคดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยมติของศาลเมืองมากาดานแห่งภูมิภาคมากาดาน ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 และมติของศาลแขวงโนโวยัตสกีแห่งคิรอฟลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

จะป้องกันตัวเองจากการถูกกล่าวหาว่าแบตเตอรี่เท็จในศาลได้อย่างไร?

 • จะพิสูจน์การเฆี่ยนตีได้อย่างไรหากไม่มีพยาน?

   หลักฐานจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคดี เช่น เมื่อใด ที่ไหน ภายใต้เงื่อนไขว่าการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น

น่าสนใจ: จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเอาชนะคนอ่านลิงค์

น่าสนใจ: อ่านวิธีลงโทษคู่สมรสที่ทุบตีภรรยาของเขา

   ด้านอัตนัยของความผิดทางปกครองตามมาตรา. 6.1.1 แห่งประมวลกฎหมายความผิดทางปกครองของสหพันธรัฐรัสเซียมีลักษณะความผิดโดยเจตนา

จะพิสูจน์การเฆี่ยนตีได้อย่างไรหากไม่มีพยาน?

   จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นในแง่ของการก่อให้เกิดความเจ็บปวดทางกาย ความผิดของการกระทำเหล่านี้ก็ตกอยู่ที่เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายทั้งหมดและเป็นสิ่งที่ชอบธรรมเพราะ ความเสียหายที่เกิดกับเหยื่อนั้นน้อยกว่าที่เกิดจากเขามาก

   ในการดำเนินคดีอาญา เป็นเรื่องยากที่จะทำโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทนายความที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมที่คุณไม่ได้ก่ออาชญากรรม ทนายความของเราพร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือทั้งผู้ต้องสงสัยและผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม เนื่องจากผู้เข้าร่วมเหล่านี้อาจต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมาย

 • จะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าเขาไม่ได้ทำร้ายร่างกาย?

   ในทางเลือกใดทางหนึ่งเหล่านี้ ผู้ต้องสงสัยมีสิทธิที่จะเป็นทนายความ กล่าวคือ ผู้ต้องสงสัย (จำเลย) ไม่อาจให้หลักฐานใด ๆ จนกว่าเขาจะได้รับทนายความ

   หลักฐานเฉพาะบริบทอื่นๆ เช่น วิดีโอทางโทรศัพท์ เครื่องบันทึกในรถ ฯลฯ

ตัวอย่างการคัดค้านรายงานการเฆี่ยนตี

   บทบัญญัติของกฎหมายข้างต้นระบุว่าการเฆี่ยนตีอย่างประมาทหรือการกระทำที่รุนแรงอื่น ๆ รวมถึงการกระทำของพวกเขาในสภาพการป้องกันที่จำเป็นหรือเกินการป้องกันที่จำเป็นซึ่งเป็นความผิดทางปกครองภายใต้ศิลปะ 6.1.1 แห่งประมวลกฎหมายความผิดทางปกครองของสหพันธรัฐรัสเซียไม่ได้เกิดขึ้น

  บ่อยครั้งมันเกิดขึ้นที่ใครก็ตามที่เขียนข้อความนี้ก่อนเป็นฝ่ายถูก แล้วพลเมืองที่ไม่ได้ทำสิ่งผิดกฎหมายและเขาถูกกล่าวหาว่าทุบตีล่ะ? ในสถานการณ์นี้ ผู้บริสุทธิ์ควรพยายามทุกวิถีทางเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาในการเฆี่ยนตี และคุณไม่ควรหวังว่าพวกเขาจะต้องพิสูจน์ความผิดของเขาก่อน จากนั้นเขาจะพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้ทำธุรกิจ

เกี่ยวกับความผิดทางปกครอง:

จะทำอย่างไรถ้าคุณถูกกล่าวหาว่าเฆี่ยนตีโดยที่คุณไม่ได้กระทำความผิด?   นอกจากนี้การเรียกเก็บเงินจะช่วยระบุตำแหน่งของ "ผู้ต้องสงสัย" ในขณะที่เกิดอาชญากรรม ข้อมูลดังกล่าวอาจได้รับจากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือตามคำร้องขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

จะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าเขาไม่ได้ทำร้ายร่างกาย?

   เป็นไปได้ว่าผู้ต้องหาไม่ได้อยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง กล่าวคือ ข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จ ในกรณีนี้ผู้ต้องสงสัยต้องแสดงหลักฐานว่าเขาอยู่ที่อื่นในเวลาใดเวลาหนึ่ง นี่อาจเป็นคำให้การของพยานก็ได้

   UUP OP No. 29 ของกระทรวงกิจการภายในของรัสเซียบนพื้นฐานของการสอบสวนทางปกครอง โปรโตคอลถูกร่างขึ้นเกี่ยวกับความผิดทางปกครองต่อ N.A. ซึ่งจัดทำโดย Art 6.1.1 แห่งประมวลกฎหมายความผิดทางปกครองของสหพันธรัฐรัสเซีย

 • ไม่มีเหตุการณ์ที่เป็นความผิดทางปกครอง

   ควรสังเกตว่าในระหว่างการตรวจสอบก่อนการสอบสวนตลอดจนระหว่างการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ A.V. สู่ความรับผิดชอบทางปกครองที่จัดตั้งขึ้นโดย ก. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ N.A. เช่นเดียวกับสามีของเธอ มีการกระทำรุนแรงหลายอย่างซึ่งได้รับการยืนยันโดยเอกสารทางการแพทย์

ฉันขอ:

ข้อควรระวัง: ทนายความด้านการทุบตีของเราจะอธิบายว่าต้องทำอย่างไรหากคุณถูกกล่าวหาว่าใช้แบตเตอรี่โดยที่คุณไม่ได้กระทำความผิด: อย่างมืออาชีพ ในแง่ดีและตรงเวลา โทรเลยวันนี้!

ในรายงานความผิดทางปกครอง

   ในทางกลับกันถ้าพลเมืองไม่ถูกตำหนิทุกอย่างควรได้รับการบอกรายละเอียดเช่นว่าการสื่อสารเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือไม่มีการสื่อสารเนื่องจากบุคคลนั้นไม่เคยพบเหยื่อ พนักงานสอบสวนต้องได้รับแจ้งว่าใครสามารถยืนยันคำให้การของผู้ต้องสงสัยได้ (จำเลย)

 • ไม่ยอมรับผิดหากมิได้ทำดาเมจ
 • จะทำอย่างไรกับตำรวจถ้าคุณถูกกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกาย?

   หากจำเลยไม่สามารถหาหลักฐานบางอย่างได้ (จำเลย) ก็จำเป็นต้องยื่นคำร้องต่อศาลพร้อมเหตุผลเพื่อให้ศาลร้องขอหลักฐานบางอย่าง เช่น การบันทึกด้วยกล้อง

   ดังนั้นการกระทำเหล่านี้ N.A. พวกเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้าย A.V. แต่เนื่องจากความจำเป็นในการหยุดการบาดเจ็บทางร่างกายของเขากับ N.A. เช่นเดียวกับสามีของเธอซึ่งมีนัยสำคัญกว่ามาก

   การกล่าวหาบุคคลอย่างไม่สมเหตุสมผล เราไม่ควรคาดหวังว่าหลังจากการบอกเลิก บุคคลสามารถปฏิเสธที่จะให้การเป็นพยานได้ สำหรับการปฏิเสธดังกล่าว ความรับผิดทางอาญาก็มีให้ภายใต้ศิลปะเช่นกัน 308 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย

วันที่, ลายเซ็น

 • ความรับผิดชอบในการกล่าวหาเท็จของการทุบตี
 • ยอมรับผิดและกลับใจหากเขาทำดาเมจ

   สิ่งสำคัญในการพิจารณาคดีคือการถามคำถามอย่างถูกต้องซึ่งจะช่วย "นำน้ำสะอาด" ให้กับผู้ที่มีแนวโน้มจะโกหก

 • ตัวอย่างการคัดค้านรายงานการเฆี่ยนตี

ความรับผิดชอบในการกล่าวหาเท็จของการทุบตี

   สำหรับการบอกเลิกการทุบตีอย่างรู้เท่าทัน ประมวลกฎหมายอาญาได้กำหนดความรับผิดตามมาตรา 306 ซึ่งในส่วนที่ 1 ให้โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี

บุคคลที่ถูกดำเนินคดีกับคดี

   คุณควรติดต่อตำรวจโดยเร็วที่สุดและให้หลักฐานอย่างละเอียดเกี่ยวกับการเฆี่ยนตี

   หากบุคคลถูกเรียกตัวไปแจ้งความกับตำรวจและถูกตั้งข้อหาแบตเตอรี่ ผู้ต้องหามี 2 ทางเลือก:

จากพลเมืองจี

   จากที่กล่าวมาข้างต้น ในระหว่างการตรวจสอบทางปกครอง เหตุการณ์ของความผิดทางปกครองไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างน่าเชื่อถือ เช่นเดียวกับความผิดของ N.A. นอกจากนี้สถานการณ์ของความผิดของผู้เสียหายเองในเหตุการณ์ที่อธิบายไว้ยังไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้น จากข้างต้น ข้าพเจ้าเห็นว่าคดีความผิดทางปกครองนี้ควรยุติลง

ต่อผู้พิพากษาแห่งสันติภาพของเขตตุลาการที่ 2 ของเขตตุลาการซึ่งศาลแขวง Oktyabrsky แห่ง Yekaterinburg เขต Sverdlovsk ก่อตั้งขึ้น

   นอกจากนี้ ในระหว่างการพิจารณาคดี ควรถามผู้เสียหายเกี่ยวกับพฤติการณ์ของคดีด้วย สถานการณ์อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีการกล่าวหาเท็จ เหยื่อจะสับสนในคำให้การของเขา ซึ่งจะนำไปสู่ความขัดแย้งในคำให้การ นอกจากนี้ พยานฝ่ายโจทก์อาจให้หลักฐานที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้เลย

   ข้อเท็จจริงที่ระบุในการตรวจสอบนี้เป็นพยานถึงแนวทางอย่างเป็นทางการของพนักงาน UUP OP No. 29 ของกระทรวงกิจการภายในของรัสเซียเพื่อดำเนินการตรวจสอบซึ่งเป็นผลมาจากการละเมิดสิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้สมัคร

   ตามที่กล่าวมาและนำโดยกฎหมายปัจจุบันของสหพันธรัฐรัสเซีย

   ควรสังเกตว่าในขั้นตอนของการตรวจสอบก่อนการสอบสวน มีการอธิบายจากเหยื่อและจาก D. เกี่ยวกับสถานการณ์เหล่านี้ ในระหว่างนั้นเกี่ยวกับการกระทำรุนแรงใดๆ ต่อเหยื่อของ N.A. ไม่ได้ระบุไว้ อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าทั้ง Victim และ D ได้เปลี่ยนคำพูดของพวกเขา 3 เดือนหลังจากเหตุการณ์ ด้วยเหตุนี้ ความน่าเชื่อถือของคำอธิบายเหล่านี้จึงเป็นที่น่าสงสัย นอกจากนี้ ผู้เสียหายยังระบุวันที่เกิดเหตุการณ์ผิด

   ตามมาตรา 1 ของศิลปะ 1.6 แห่งประมวลกฎหมายความผิดทางปกครองของสหพันธรัฐรัสเซีย บุคคลที่รับผิดชอบด้านการบริหารไม่สามารถถูกลงโทษทางปกครองและมาตรการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำเนินการในกรณีที่มีความผิดทางปกครองยกเว้นในเหตุและในลักษณะที่กฎหมายกำหนด

    ข้อสงสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้เกี่ยวกับความผิดของบุคคลที่ถูกนำไปยังความรับผิดชอบด้านการบริหารจะถูกตีความให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลนี้

 • จะป้องกันตัวเองจากการถูกกล่าวหาว่าแบตเตอรี่เท็จในศาลได้อย่างไร?

   นอกจากนี้ แอปพลิเคชันสำหรับ N.A. ฟ้องโดยผู้เสียหายหลังจากนำตัวหลังไปรับผิดชอบในข้อหาทำร้ายร่างกาย N.A. ในเวลาเดียวกัน เขาไม่ขอรับความช่วยเหลือทางการแพทย์ และเขาปฏิเสธที่จะเข้ารับการตรวจร่างกาย ดังนั้นเอกสารทางการแพทย์ใด ๆ ไม่ได้ยืนยันความจริงของการบาดเจ็บที่ระบุโดยเขาและถูกระบุโดยหลังไม่มีมูล

ทบทวน

   ดังนั้นจึงไม่มีหลักฐานใด ๆ นอกเหนือจากคำอธิบายที่ขัดแย้งกันของผู้มีส่วนได้เสียที่ยืนยันว่ามีเหตุการณ์ความผิดทางปกครองซึ่งเป็นเหตุให้คดีความผิดทางปกครองได้รับการยุติ

จะทำอย่างไรกับตำรวจถ้าคุณถูกกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกาย?

   นอกจากนี้ ตามคำอธิบายของ N.A. เธอคว้าตัว A.V. ในบริเวณขาหนีบเนื่องจากการที่หลังเริ่มสำลัก N.A. สถานการณ์เหล่านี้ได้รับการยืนยันอย่างน่าเชื่อถือโดยใบรับรองแพทย์ ซึ่ง N.A. รอยฟกช้ำของเนื้อเยื่ออ่อนเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าอกในส่วนหน้า

   เหตุการณ์ระหว่างศึกษาเกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่าง น.อ. และสามีของเธอได้รับบาดเจ็บทางร่างกายในระดับต่างๆ ซึ่งได้รับการยืนยันโดยใบรับรองสองฉบับและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญหมายเลข 4326 และ 4327 ตามข้อเท็จจริงเหล่านี้ ในวันเดียวกัน N.A. พร้อมกับสามีของเธอได้ยื่นเรื่องให้ตำรวจเขียนข้อความเกี่ยวกับข้อเท็จจริงเหล่านี้

   ฉันคิดว่าโปรโตคอลนี้ผิดกฎหมายและไม่สามารถปฏิบัติตามได้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

   หลังจากก่ออาชญากรรมต่อเหยื่อแล้ว เขาควรเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งจะเป็นพยานทางอ้อมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ พยานยังสามารถเห็นผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เสียหายและผู้ต้องหาเมื่อพบกัน

   ฉันเชื่อว่าความขัดแย้งเหล่านี้ไม่ได้นำมาพิจารณาในระหว่างการสอบสวนของฝ่ายบริหาร

   หากการทุบตีเกิดขึ้นและยังคงมีร่องรอยอยู่ก็จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากแพทย์ทันทีเพื่อบันทึกข้อเท็จจริงของการมีอยู่ของสัญญาณการเฆี่ยนตี

   ผู้ต้องสงสัย (จำเลย) สามารถใช้ศิลปะได้ 51 แห่งรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐรัสเซียและไม่ให้การเป็นพยานกับตัวเองเช่น ปฏิเสธที่จะเป็นพยาน

   หากเหตุการณ์ถูกบันทึกโดยกล้องวงจรปิด คุณต้องขอบันทึกวิดีโอจากกล้อง บุคคลมักจะไม่ได้รับบันทึก ดังนั้นคุณควรขอให้ผู้ตรวจสอบส่งคำขอ  

   ตามปกติแล้ว คนสองคนทะเลาะกัน: พวกเขาล้มลง, ตีกันสองสามครั้ง - และแยกย้ายกันไป, หรืออาจจะไม่มีอะไรเลย, พวกเขาแค่คุยกันด้วยน้ำเสียงที่สูงขึ้น, และหลังจากนั้นครู่หนึ่งผู้เข้าร่วมอาจ พบว่าคู่ต่อสู้มีข้อพิพาท จึงไปแจ้งความต่อตำรวจเรื่องการทุบตี

มีประโยชน์: ดูวิดีโอและค้นหาว่าทำไมจึงดีกว่าที่จะวาดตัวอย่างการเรียกร้อง การร้องเรียนกับทนายความของเรา เขียนคำถามในความคิดเห็นของวิดีโอ สมัครรับข้อมูลจากช่อง YouTube

   ไม่มีคลังข้อมูลในคดีปกครองนี้เนื่องจากสิ่งต่อไปนี้

 • กรณีความผิดทางปกครองตามมาตรา. 6.1.1 แห่งประมวลกฎหมายความผิดทางปกครองของสหพันธรัฐรัสเซียสำหรับการทุบตีหรือกระทำการรุนแรงอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดทางร่างกาย แต่ไม่ได้นำมาซึ่งผลที่ตามมาที่ระบุไว้ในมาตรา 115 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซียหากการกระทำเหล่านี้ไม่ มีการกระทำที่มีโทษทางอาญา หยุด

Yekaterinburg, st. Lilac Boulevard

 • ไม่มีความผิด

   หลักฐานชิ้นหนึ่งจะเป็นคำให้การ

   สำหรับการให้การเป็นพยานเท็จโดยรู้เท่าทัน ความรับผิดมีไว้ภายใต้ศิลปะ 307 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย บุคคลดังกล่าวจะไม่เพียงแต่ต้องรับผิดทางอาญาเท่านั้น แต่ยังจะได้รับการลงโทษตามส่วนเฉพาะของบทความนี้ด้วย บทความที่ระบุถูกต้อง กล่าวคือ บุคคลนั้นไม่ได้รับการเตือนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญา แต่อันที่จริง ในกรณีนี้ เขาจะถูกนำไปยังประเภทความรับผิดที่ระบุ

   นอกจากนี้ การบันทึกจากกล้องวงจรปิดสามารถใช้เป็นหลักฐานได้ หากการสื่อสารระหว่างผู้เสียหายกับ “ผู้ต้องสงสัย” ถูกบันทึกโดยกล้อง ซึ่งแสดงว่าไม่มีการทำร้ายร่างกายระหว่างบุคคล

   วิธีเดียวที่จะป้องกันตัวเองจากการถูกกล่าวหาว่าเป็นแบตเตอรีในศาลคือการให้หลักฐานว่าผู้ต้องหาไม่ได้ก่ออาชญากรรม หลักฐานตัวอย่างแสดงไว้ด้านบน


thoughts on “วิธีพิสูจน์แบตเตอรี่ วิธีพิสูจน์แบตเตอรี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *