Jeremiel (เทวทูต) ช่วยอะไร

Jeremiel (เทวทูต) ช่วยอะไร

 

  • เทวทูต Jeremiel คือใคร?
  • รูปภาพบนไอคอน
  • เมื่อกล่าวถึงอัครเทวดา
  • วิธีสวดอ้อนวอนต่อเทวทูต

ผู้ทรงอำนาจส่งหัวหน้าทูตสวรรค์ Jeremiel มายังโลกเพื่อส่งเสริมความสูงส่งของผู้คนและนำบุคคลใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้น เขายังถูกมองว่าเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับความคิดที่ดีและบริสุทธิ์ ผู้ต่อสู้กับความคิดและการกระทำที่เป็นบาป เจเรมีเอลสอนให้ผู้คนมีเมตตาต่อกันและต่อสู้ด้วยหัวใจจนถึงจุดสูงสุด

เทวทูต Jeremiel คือใคร?

เทวทูตเป็นผู้นำของโฮสต์สวรรค์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากที่สุด พวกเขารวบรวมเป้าหมายศักดิ์สิทธิ์ของผู้ทรงอำนาจบนโลกและมาช่วยเหลือผู้คนในยามยาก ในประเพณีออร์โธดอกซ์ เชื่อกันว่าเจเรมีลมาถึงผู้คนที่ย้ายออกห่างจากพระเจ้าด้วยเหตุผลบางอย่างและหยุดปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์

เทวทูต Jeremiel

พระองค์ทรงเปิดเผยให้คนเหล่านี้เห็นนิมิตของโลกอนาคตและแสดงให้เห็นสิ่งที่รอคอยคนชอบธรรมและคนบาปในอนาคตที่จะมาถึง ผู้คนมองเห็นอนาคตที่มืดมนที่รอคอยคนบาปและตัดสินใจที่จะกลับใจและปฏิรูปเพื่อที่จะสามารถเกิดขึ้นในหมู่คนชอบธรรมและสรรเสริญพระเจ้า

นักรบแห่งสวรรค์ชี้ให้เห็นเส้นทางที่เราควรปฏิบัติตามเพื่อให้ได้โอกาสเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ เขายังช่วยให้ผู้คนตระหนักถึงความเมตตาและสติปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ ในการยอมจำนนต่อหัวหน้าทูตสวรรค์คือทูตสวรรค์แห่งการกลับใจช่วยให้ผู้คนจดจำบาปที่เป็นความลับ

สำคัญ! ชื่อของเทวทูตในภาษาฮีบรูหมายถึงการขึ้นสู่สวรรค์ บางครั้งหัวหน้าทูตสวรรค์ก็เรียกว่ารามิเอลหรือราเชล ชื่อนี้ใช้ในความหมายของ "ฟ้าร้องของพระเจ้า" ตามตำนาน เขาพาวิญญาณของผู้เชื่อที่ตายไปสวรรค์

ในพระไตรปิฎก กล่าวถึงเฉพาะชื่อของเทวทูตไมเคิลเท่านั้น ผู้คนเรียนรู้เกี่ยวกับนักรบสวรรค์คนอื่นๆ จากหนังสือและตำนานอื่นๆ หนังสือของเอซรากล่าวว่าสำหรับหัวหน้าทูตสวรรค์ Jeremiel นั้นวิญญาณของคนชอบธรรมร้องออกมาด้วยคำถามเกี่ยวกับชีวิตในอนาคตและการแก้แค้นสำหรับการทำความดี

ตามตำนาน เทวทูตบอกกับผู้คนว่า ยุคหน้าจะมาถึงเมื่อความศรัทธาจำนวนเพียงพอจะงอกงามในจิตวิญญาณของผู้คน นั่นคือเมื่อจำนวนคนชอบธรรมที่จำเป็นจะมารวมกัน

รูปภาพบนไอคอน

ส่วนใหญ่มักจะอยู่บนไอคอน Archangel เป็นชายหนุ่มรูปงามที่มีตาชั่งอยู่ในมือ เสื้อคลุมของเขามักทำด้วยสีน้ำเงินทองมีปีกอยู่ด้านหลังเทวทูต ตามประเพณี เขาถือตาชั่งในมือขวา

ไอคอนของเทวทูต Jeremiel

หากไม่สามารถหาไอคอนของ Archangel Jeremiel สำหรับ iconostasis ที่บ้านได้คุณสามารถอ่านคำอธิษฐานถึง Archangel ได้โดยไม่ต้องใช้ ในการทำเช่นนี้ คุณเพียงแค่ต้องจดจ่อกับการอุทธรณ์และหันไปหานักรบสวรรค์ด้วยศรัทธาอย่างจริงใจในสิ่งที่ดีที่สุด

เมื่อกล่าวถึงอัครเทวดา

คนเหล่านั้นที่ไม่มีความแข็งแกร่งทางวิญญาณเพียงพอที่จะอ่านคำอธิษฐานทุกวันหันไปหาหัวหน้าทูตสวรรค์ คุณยังสามารถขอความช่วยเหลือจากเขาได้หากคนๆ หนึ่งสูญเสียความกระตือรือร้นในการทำงานฝ่ายวิญญาณทุกวันด้วยเหตุผลบางอย่าง แต่ละคนเป็นที่รักของเทวทูตดังนั้นสำหรับวิญญาณที่ทุกข์ทรมานเขาจะแสดงเส้นทางสู่ความรอด

สำคัญ! ผู้เริ่มต้นหลายคนคุ้นเคยกับสถานการณ์นี้: ในช่วงเริ่มต้นของเส้นทางของการไปโบสถ์ ผู้เชื่อแสดงความกระตือรือร้นและความกระตือรือร้น สวดมนต์ด้วยความยินดี และเข้าร่วมพิธีในโบสถ์ โดยไม่ได้รับผลทันที บุคคลดังกล่าวตกอยู่ในความสิ้นหวังและเลิกมีส่วนร่วมในชีวิตของศาสนจักรอย่างแข็งขัน

ในไม่ช้าบุคคลดังกล่าวอาจผิดหวังอย่างสมบูรณ์ในศรัทธาและย้ายออกห่างจากพระเจ้า สำหรับคนเช่นนี้ Archangel Jeremiel มาช่วยพวกเขาช่วยให้พวกเขาเอาชนะปัญหาชั่วคราวและปรับให้เข้ากับงานฝ่ายวิญญาณที่จริงจัง

Archangel Jeremiel ช่วยให้ผู้คนเติมเต็มชีวิตด้วยการรับใช้และความเมตตา

วิธีสวดอ้อนวอนต่อเทวทูต

คำอธิษฐานต่อหัวหน้าทูตสวรรค์สามารถอ่านได้ตลอดเวลาเมื่อวิญญาณต้องการ:

  • ก่อนเริ่มสวดมนต์ คุณควรนิ่งอยู่ครู่หนึ่งและรวบรวมความคิดของคุณ
  • การอ่านข้อความบัญญัติสามารถเสริมด้วยการอุทธรณ์ในคำพูดของคุณเอง
  • ควรจำไว้ว่าในตอนแรกคุณควรขอความเมตตาและพรจากพระเจ้าและจากนั้นคุณสามารถเริ่มอ่านคำอธิษฐานต่อนักบุญและเทวทูตของพระเจ้า

Archangel Jeremiel ได้รับการติดต่อจากผู้ที่คิดทบทวนชีวิตของตนเองและต้องการกำจัดกิเลสทางโลก กลับใจ และชำระตนเองให้บริสุทธิ์ ด้วยความช่วยเหลือ คุณสามารถสวดอ้อนวอนเพื่อวิญญาณของผู้จากไป

โอ้ เทวทูตผู้ยิ่งใหญ่และเทวทูตของพระเจ้า Jeremiel ในบริวารของทูตสวรรค์แห่งแสงสว่าง พระองค์ทรงเป็นความสูงที่อธิบายไม่ได้และเข้าใจยากของพระเจ้า โดยพระคุณของพระเจ้าผู้สูงสุด คุณได้เปิดอาณาจักรแห่งสวรรค์สำหรับผู้เชื่อ และโดยพระคุณของคำอธิษฐานที่บริสุทธิ์ที่สุด คุณได้ทำให้เราอยู่ในที่สูงของคุณอย่างสงบสุข ทูตสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์ของพระเจ้า ขอวิงวอนพระเจ้าผู้ใจบุญว่าด้วยการวิงวอนจากทูตสวรรค์ของพระองค์ พระองค์จะประทานพลังที่ไม่อาจทำลายได้ของจิตวิญญาณและร่างกายของเรา และเติมหัวใจของเราด้วยแสงสว่างที่ไม่อาจดับของศรัทธาและความรักของพระคริสต์ ใช่ด้วยใจที่บริสุทธิ์ให้เราร้องเพลงสรรเสริญและอวยพรหนึ่งในตรีเอกานุภาพพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้สร้างและผู้ช่วยให้รอดของเราราชาอมตะวลาดิก้านิรันดร์พระบิดาและพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอตอนนี้และ ตลอดไปและในชั่วอายุที่ไม่รู้จบ อาเมน

สำคัญ! เมื่อหันไปขอความช่วยเหลือจาก Archangel Jeremiel คุณสามารถถามตัวเองได้ไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบุคคลที่คุณรู้จักด้วย โดยการอ่านคำอธิษฐานเพื่อวิญญาณที่หลงหายอีกคนหนึ่ง เราช่วยให้เธอได้รับความรอด

หัวหน้าทูตสวรรค์เปิดโอกาสให้บุคคลได้ทบทวนประสบการณ์ในอดีตและหาข้อสรุปที่เหมาะสม ตามตำนาน เขายังช่วยวิญญาณของคนตายให้พิจารณาเส้นทางชีวิตของพวกเขาใหม่ ทบทวนเส้นทางชีวิตของเขาทุกวัน คนมีโอกาสที่จะทำงานผิดพลาดและป้องกันพวกเขาในอนาคต

คำอธิษฐานต่อเทวทูต Jeremiel

Archangel Jeremiel เป็นแรงบันดาลใจของความคิดที่ดีและใจดี, ยกจิตวิญญาณให้กับพระเจ้า, ยกขึ้นสู่พระเจ้า, ความเมตตาของพระเจ้า


thoughts on “Jeremiel (เทวทูต) ช่วยอะไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *